Przejście Szlakiem Orlich Gniazd przez malowniczą Dolinę Wodącej, której cechą charakterystyczną jest brak cieku wodnego. Krajobraz doliny tworzą charakterystyczne dla Jury wapienne ostańce i jaskinie. Łatwy szlak dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Dolina Wodącej, Polska
🏞️ Trasa: Punkt postojowy Grodzisko Pańskie (381 m n.p.m.; 50.415857, 19.669685) – Grodzisko Chłopskie (487 m n.p.m.; 50.426610, 19.665141) – Dolina Wodącej – Zamek Pilcza parking, Smoleń (481 m n.p.m.; 50.438375, 19.675452)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, czarny szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 4,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 108 m
↘️ Suma zejść: 43 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska (tzw. Orle Gniazda).
Dolina Wodącej – dolina położona na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w rejonie Pilicy, między wsiami Smoleń i Domaniewice. Cechą charakterystyczną doliny jest brak cieku wodnego. Krajobraz doliny tworzą charakterystyczne dla Jury wapienne ostańce i jaskinie.
Grodzisko Chłopskie – wzniesienie i skała na Wyżynie Częstochowskiej. Znajduje się w ciągu wzgórz tworzących lewe zbocza Doliny Wodącej.

0:23 Punkt postojowy Grodzisko Pańskie
14:48 Pod Ruskową Skałą, skrzyżowanie szlaków czerwonego i czarnego
26:23 Skrzyżowanie szlaków czerwonego i niebieskiego w pobliżu Grodziska Chłopskiego
29:44 Grodzisko Chłopskie
39:28 Dolina Wodącej
54:52 Parking pod Zamkiem Pilcza w Smoleniu

Film zarejestrowany w dniu 13 czerwca 2020 roku.

Add comment

Region