Wirtualne zwiedzanie Zamku Pilcza w Smoleniu. Piękne widoki na Jurę ze szczytu wieży ostatecznej obrony zamku. Następnie przejście Szlakiem Orlich Gniazd przez Dolinę Wodącej. Zapis wideo ze zwiedzania zamku i wędrówki szlakiem. Łatwy trasa dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zamek Pilcza w Smoleniu i Dolina Wodącej, Polska
🏞️ Trasa: Zamek Pilcza, Smoleń (481 m n.p.m.; 50.438375, 19.675452) – Dolina Wodącej – Grodzisko Chłopskie (487 m n.p.m.; 50.426610, 19.665141) – Punkt postojowy Grodzisko Pańskie (381 m n.p.m.; 50.415857, 19.669685)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, czarny szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 3,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 59 m
↘️ Suma zejść: 124 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska (tzw. Orle Gniazda).

Zamek Pilcza – ruiny zamku we wsi Smoleń w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim. Zamek został wybudowany prawdopodobnie około połowy XIV wieku przez Ottona z Pilczy herbu Topór. Znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na Szlaku Orlich Gniazd.
Dolina Wodącej – dolina położona na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w rejonie Pilicy, między wsiami Smoleń i Domaniewice. Cechą charakterystyczną doliny jest brak cieku wodnego. Krajobraz doliny tworzą charakterystyczne dla Jury wapienne ostańce i jaskinie.
Grodzisko Chłopskie – wzniesienie i skała na Wyżynie Częstochowskiej. Znajduje się w ciągu wzgórz tworzących lewe zbocza Doliny Wodącej.

0:23 Parking w Smoleniu
7:25 Zamek Pilcza
11:35 Widok z wieży zamkowej
31:46 Dolina Wodącej
41:32 Grodzisko Chłopskie
1:01:16 Punkt postojowy Grodzisko Pańskie

Film zarejestrowany w dniu 13 czerwca 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Pilcza Castle in Smoleń and The Wodąca Valley, Poland
🏞️ Route: Pilcza Castle, Smoleń (481 m a.s.l.; 50.438375, 19.675452) – The Wodąca Valley – Grodzisko Chłopskie (487 m a.s.l.; 50.426610, 19.665141) – Grodzisko Pańskie stopping point (381 m a.s.l.; 50.415857, 19.669685)
🆔 Trail designation: yellow trail, black trail, blue trail
📏 Length: about 3.6 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 59 m
↘️ Sum down: 124 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – geographical macroregion located in southern Poland. It is the eastern part of the Silesian-Cracow Upland. A system of medieval castles was built in the Highland, once guarding the borders of the Polish Kingdom against attacks from Upper Silesia (the so-called Eagle’s Nest).
Pilcza Castle – ruins of the castle in the village of Smoleń in the Silesian Voivodeship, in the Zawiercie poviat. The castle was probably built around the mid-fourteenth century by Otto from Pilcza, coat of arms Topór. It is located in the Kraków-Częstochowa Upland, on the Eagles’ Nests Trail.
The Wodąca Valley – dthe valley is located in the Cracow-Częstochowa Upland, in the Pilica area, between the villages of Smoleń and Domaniewice. A characteristic feature of the valley is the lack of a watercourse. The valley landscape is formed by limestone outliers and caves characteristic of the Jura.
Grodzisko Chłopskie – hill and rock in the Cracow-Częstochowa Upland. It is located along the hills forming the left slopes of the Wodąca Valley.

0:23 Parking in Smoleń
7:25 Pilcza Castle
11:35 View from the castle tower
31:46 The Wodąca Valley
41:32 Grodzisko Chłopskie
1:01:16 Grodzisko Pańskie stopping point

The film was recorded on June 13, 2020.

Add comment

Region