Tag - Góra Zborów

Góra Zborów – skaliste wzgórze o wysokości 467 m n.p.m znajdujące się na Wyżynie Mirowsko-Olsztyńskiej, będącej częścią Wyżyny Częstochowskiej w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.