Tag - Góry Opawskie

Góry Opawskie – mezoregion wchodzący w skład pasma górskiego Jesioników w Sudetach Wschodnich, w Czechach i częściowo w Polsce z najwyższym szczytem: Příčný vrch (975 m n.p.m.), położonym na terenie Czech. Za najwyższą górę polskiej części Gór Opawskich przyjmuje się Biskupią Kopę (891 m n.p.m.).