Malownicza wędrówka po Górach Opawskich. Z miejscowości Pokrzywna podchodzimy na Biskupią Kopę, najwyższy szczyt w polskiej części tych gór. Wędrówkę zaczynamy na parkingu w Pokrzywnej skąd niebieskim szlakiem wzdłuż Bystrego Potoku dochodzimy do Gwarkowej Perci. Po krótkiej wspinaczce wchodzimy na żółty szlak, którym dochodzimy do Schroniska Pod Biskupią Kopą. Następnie czerwonym szlakiem podchodzimy na Biskupią Kopę. Na szczycie znajduje się wieża widokowa, z której roztaczają się fantastyczne widoki na Góry Opawskie.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Biskupia Kopa z Pokrzywnej przez Gwarkową Perć, Polska
🏞️ Trasa: Pokrzywna, parking (350 m n.p.m.; 50.285912, 17.450752) – Bystry Potok, Kaplica (355 m n.p.m.; 50.283841, 17.449707) – Gwarkowa Perć (400 m n.p.m.; 50.277680, 17.449497) – Droga Amalii nad Anusią (500 m n.p.m.; 50.273808, 17.444705) – Ścieżka Langego (649 m n.p.m.; 50.261611, 17.440848) – Górski Dom Turysty Pod Biskupią Kopą (765 m n.p.m.; 50.260647, 17.431142) – Biskupia Kopa (891 m n.p.m.; 50.256746, 17.428833)
🆔 Oznaczenie: ścieżka dydaktyczna zielona, niebieski szlak, żółty szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 4,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 532 m
↘️ Suma zejść: 16 m

Biskupia Kopa (cz. Biskupská Kupa) – szczyt o wysokości 891 m n.p.m. w Górach Opawskich, w Sudetach Wschodnich, leżący na granicy Polski i Czech. Biskupia Kopa jest najwyższym szczytem w polskiej części Gór Opawskich.
Kilkukrotne zalewy morskie, kolejne wypiętrzenia, erozja wodna i działanie lodowca sprawiły, że w okolicach Biskupiej Kopy znajduje się wiele rodzajów skał i form geologicznych. Masyw budują skały osadowe z okresu dewońskiego, kiedy ten obszar zalewało morze. Należą do nich piaskowce oraz łupki fyllitowe. Po ich eksploatacji pozostało wiele wyrobisk, m.in. Gwarkowa Perć, Piekiełko, Morskie Oczko. Najlepiej zachowane wychodnie łupków znajdują się na skałkach Karlikach, w Gwarkowej Perci oraz w nieczynnym kamieniołomie koło Jarnołtówka. W łupkach tych znajdują się miejscami większe nagromadzenia uranu.
Stoki Biskupiej Kopy porastają naturalne lasy bukowe i grądowe oraz nasadzone bory świerkowe, które występują przede wszystkim w jej partiach szczytowych. Na górze występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin, m.in. buławnik mieczolistny, kukułka plamista, podkolan biały oraz parzydło leśne, dziewięćsił bezłodygowy, lilia złotogłów. Szczyt Biskupiej Kopy to jedyne miejsce, gdzie rośnie jeden z najbardziej zagrożonych gatunków flory Gór Opawskich – jaskier platanolistny.
Na szczycie po Czeskiej stronie znajduje się kamienna wieża widokowa o wysokości 18 m. Zbudowana została w 1898 r. przez Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie w jubileusz 50-lecia panowania cesarza Franciszka Józefa I. Z wieży roztacza się szeroki widok na Jesioniki, Masyw Śnieżnika i Góry Złote. Przy dobrej pogodzie widoczne są Karkonosze, Góry Stołowe i Góry Sowie.

Góry Opawskie (cz. Zlatohorská vrchovina) – mezoregion wchodzący w skład pasma górskiego Jesioników (cz. Jeseníky), w Sudetach Wschodnich, w Czechach i częściowo w Polsce z najwyższym szczytem: Příčný vrch (975 m n.p.m.), położonym na terenie Czech. Za najwyższą górę polskiej części Gór Opawskich przyjmuje się Biskupią Kopę (891 m n.p.m.).
Budowa geologiczna jest zróżnicowana. Masyw Parkowej Góry zbudowany jest ze skał metamorficznych: gnejsów, łupków łyszczykowych oraz amfibolitów, kwarcytów. Pozostała część jest zbudowana ze skał osadowych i słabo zmetamorfizowanych, tzw. morska facja klastyczna „kulmu”, powstałych w górnym dewonie i dolnym karbonie. Masywy Biskupiej Kopy i Olszaka są zbudowane z fyllitów.

00:00:21 Pokrzywna, parking
00:01:04 Bystry Potok
00:03:21 Bystry Potok, Kaplica
00:03:33 Skrzyżowanie ścieżki dydaktycznej zielonej i niebieskiego szlaku
00:12:27 Skrzyżowanie ścieżki dydaktycznej zielonej i niebieskiego szlaku
00:12:38 Gwarkowa Perć
00:21:04 Zejście ze szlaku
00:23:07 Żółty szlak
00:34:31 Droga Amalii nad Anusią
00:59:30 Kapliczka
00:59:48 Ścieżka Langego
01:00:00 Skrzyżowanie ścieżki dydaktycznej zielonej i żółtego szlaku
01:15:40 Górski Dom Turysty Pod Biskupią Kopą
01:17:07 Skrzyżowanie ścieżki dydaktycznej zielonej i żółtego szlaku
01:19:28 Skrzyżowanie ścieżki dydaktycznej zielonej i czerwonego szlaku
01:32:38 Biskupia Kopa

Film zarejestrowany w dniu 15 stycznia 2022 roku.

Region