Tag - Hala Janoszkowa

Hala Janoszkowa – rozległa polana na szczycie Lachów Gronia w Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Roztaczają się z niej szerokie panoramy, w kierunku północnym na Beskid Mały i Pasma Pewelsko-Krzeczowskie, w kierunku zachodnim na Beskid Śląski a na południe na Beskid Żywiecko-Orawski, Beskid Żywiecko-Kysucki a w oddali widać także Tatry i słowackie Góry Choczańskie, Orawską Magurę oraz Małą Fatrę.
Jest to dawna hala pasterska, na której wypasano owce. Na hali stały szałasy i prowadzono tradycyjną gospodarkę szałaśniczą. Do czasów współczesnych pozostał jeszcze jeden szałas znajdujący się po wschodniej stronie polany. W jego pobliżu znajduje się źródełko z wodą. Z powodu nieopłacalności ekonomicznej zaniechano już wypasu i polana stopniowo zaczyna zarastać borówczyskami i lasem.