Tag - Klonowa Góra

Klonowa Góra – wzniesienie o wysokości 488 m n.p.m. na Pogórzu Strzyżowskim. Jest wybitnym, najbardziej na zachód wysuniętym wierzchołkiem Pasma Klonowej Góry. Wzniesienie porasta las bukowo-jodłowy. Północne i południowe stoki odwadniają liczne strumienie będące dopływami Kamienicy.