Tag - Madohora

Madohora – szczyt o wysokości 915 m n.p.m. w Beskidzie Małym, w południowej Polsce. Jest traktowany jako niższy wierzchołek Łamanej Skały. Tuż obok szczytu znajduje się wychodnia skalna, z której roztacza się widok na Smerekowicę, Leskowiec, Groń Jana Pawła II, Czoło, Gancarza i dolinę potoku Pracica.
Madohora porośnięta jest dolnoreglowym lasem mieszanym. W 1960 r. na szczytowych partiach i zboczach Łamanej Skały i Madohory utworzono Rezerwat Przyrody Madohora. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych pierwotnego fragmentu puszczy karpackiej.