Region: Beskid Mały / Mały Beskid Mountains

🇵🇱
Beskid Mały – pasmo górskie w Polsce należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest na wschód od Beskidu Śląskiego. Beskid Mały dzieli się na dwie części: część zachodnią, którą tworzą Pasmo Czupla i Magurki oraz część wschodnią (tzw. Beskid Andrychowski) z pasmami Leskowca i Łamanej Skały. Granicę tych dwóch części wyznacza przełom Soły.
Niewielkie powierzchniowo ale zwarte pasmo górskie, którego krajobraz tworzą urokliwe doliny rzek i porośnięte lasami mieszanymi zbocza gór.
Najwyższe szczyty: Czupel (930 m), Łamana Skała (929 m), Leskowiec (922 m), Magurka Wilkowicka (909 m), Groń Jana Pawła II (890 m), Wielki Gibasów Groń (890 m), Smrekowica (885 m), Kocierz (884 m), Potrójna (883 m), Na Beskidzie (863 m), Jaworzyna (861 m), Wielka Cisowa Grapa (853 m), Potrójna (847 m), Groniczki (839 m).

🇬🇧
Mały Beskid Mountains – a mountain range in Poland belonging to the Western Beskids. It is located east of the Silesian Beskids. The Little Beskids are divided into two parts: the western part, which is formed by the Czupla and Magurka Ranges and the eastern part (the so-called Andrychowski Beskid) with the ranges of Leskowiec and Łamana Skała. The border of these two parts is marked by the turn of the Soła River.
A small but dense mountain range, whose landscape is created by charming river valleys and mixed slopes of mountains covered with mixed forests.
The highest peaks: Czupel (930 m), Łamana Skała (929 m), Leskowiec (922 m), Magurka Wilkowicka (909 m), Groń Jan Paweł II (890 m), Wielki Gibasów Groń (890 m), Smrekowica (885 m) ), Kocierz (884 m), Triple (883 m), Na Beskidzie (863 m), Jaworzyna (861 m), Wielka Cisowa Grapa (853 m), Triple (847 m), Groniczka (839 m).

Beskid Mały - Łamana Skała
Video

Łamana Skała i Madohora

Druga część wędrówki po Beskidzie Małym w pięknej, jesiennej scenerii. Schodzimy z Wielkiego Gibasów Gronia na rozstaje pod Mladą Horą a następnie żółtym szlakiem zdobywamy kolejno Madohorę i Łamaną Skałę. Pod Madohorą znajduje się wychodnia skalna, z której roztacza się rozległa panorama...

Read More
Beskid Mały - Wielki Gibasów Groń
Video

Wielki Gibasów Groń

Widokowa wędrówka po Beskidzie Małym w pięknej, jesiennej scenerii. Z miejscowości Kocierz Rychwałdzki zielonym szlakiem wchodzimy na Wielki Gibasów Groń. Początek szlaku to dość intensywne podejście na Ściszków Groń, na szczycie którego znajduje się osuwisko skalne zwane Zamczyskiem...

Read More
Beskid Mały - Jaroszowicka Góra
Video

Jaroszowicka Góra

Wiosenny spacer po Beskidzie Małym. Z miejscowości Łękawica czarnym szlakiem wchodzimy na Jaroszowicką Górę, jeden z najbardziej wysuniętych na wschód szczytów tego pasma górskiego. Początkowo wędrujemy przez wyżej położone przysiółki Łękawicy i z jednej strony podziwiamy dalekie widoki...

Read More
Beskid Mały - Hrobacza Łąka
Video

Hrobacza Łąka

Zimowa wędrówkę po Beskidzie Małym. W pięknej zimowej scenerii wchodzimy na Hrobaczą Łąkę z Kóz. Z przystanku turystycznego Kozy Camp żółtym szlakiem podchodzimy na Przełęcz U Panienki. Na przełęczy znajdują się dwa miejsca z fantastycznym widokiem na Beskid Mały, Beskid Żywiecki i Tatry...

Read More
Beskid Mały - Na Beskidzie
Video

Na Beskidzie

Wiosenna wędrówka po Beskidzie Małym. Z leśnego parkingu w Targoszowie wyruszamy zielonym szlakiem w kierunku Smrekowicy. Pierwszym szczytem, który zdobywamy w tej wędrówce jest Czarna Góra. Następnie przechodzimy przez Polanę Suwory gdzie spotykamy dwie pasące się sarny. Na skrzyżowaniu...

Read More
Video

Kocierz

Letnia wędrówka po Beskidzie Małym. Z Przełęczy Targanickiej wyruszamy zielonym szlakiem w kierunku Przełęczy Kocierskiej. Po dojściu do skrzyżowania szlaków przy Zajeździe nad Przełęczą Kocierską wchodzimy na czerwony szlak i podchodzimy najpierw na zalesiony szczyt Beskid a następnie...

Read More
Gancarz w Beskidzie Małym
Video

Gancarz

Letnia wędrówka po Beskidzie Małym. Z parkingu w miejscowości Rzyki wyruszamy Szlakiem Białych Serc podziwiając w górnej jego części wspaniałe widoki. Po dojściu do skrzyżowania z niebieskim i zielonym szlakiem schodzimy na Przełęcz pod Gancarzem. Z przełęczy zielonym szlakiem wchodzimy...

Read More
Magurka Wilkowicka w Beskidzie Małym
Video

Magurka Wilkowicka

Zimowa wędrówka po Beskidzie Małym. Trasa zaczyna się na szczycie Czupel, następnie podchodzimy na Magurkę Wilkowicką, z której rozpościerają się wspaniałe widoki na Beskid Śląski i Beskid Żywiecki. Z Magurki kierujemy się na Sokołówkę, do której aby dojść trzeba zejść ze szlaku. Z...

Read More
Video

Madohora

Zejście z Łamanej Skały przez Madohorę w Beskidzie Małym do miejscowości Kocoń. Poniżej szczytu Łamanej Skały znajduje się malowniczo położony niższy jej wierzchołek - Madohora. Następnie mijamy Przełęcz Czarny Dział i przechodzimy przez widokową Polanę Gałasiówka. Łatwy szlak dla każdego...

Read More