Druga część wędrówki po Beskidzie Małym w pięknej, jesiennej scenerii. Schodzimy z Wielkiego Gibasów Gronia na rozstaje pod Mladą Horą a następnie żółtym szlakiem zdobywamy kolejno Madohorę i Łamaną Skałę. Pod Madohorą znajduje się wychodnia skalna, z której roztacza się rozległa panorama Beskidu Małego. Z Łamanej Skały dalej żółtym szlakiem schodzimy przez Przełęcz Na Przykrej do Chatki Pod Potrójną a następnie szlakiem spacerowym żółtym docieramy do przysiółka Basie w Kocierzu Rychwałdzkim.


Wirtualna wędrówka: Zejście z Wielkiego Gibasów Gronia przez Łamaną Skałę do Kocierza Rychwałdzkiego, Polska
Trasa: Wielki Gibasów Groń (890 m n.p.m.; 49.753001, 19.387970) – Rozstaje pod Mladą Horą (888 m n.p.m.; 49.753001, 19.387970) – Madohora (910 m n.p.m.; 49.762289, 19.398594) – Łamana Skała (929 m n.p.m.; 49.763538, 19.396207) – Przełęcz Na Przykrej (802 m n.p.m.; 49.769257, 19.384241) – Chatka Studencka Pod Potrójną (795 m n.p.m.; 49.768502, 19.376774) – Kocierz Rychwałdzki, Basie (581 m n.p.m.; 49.762464, 19.351451)
Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak, szlak spacerowy żółty
Długość: około 6,4 km
Czas przejścia: około 2:00 h
Suma podejść: 128 m
Suma zejść: 423 m

00:00:22 Wielki Gibasów Groń
00:17:34 Przełęcz Mladá Hora
00:27:45 Kapliczka
00:34:26 Rozstaje pod Mladą Horą
00:40:24 Madohora
00:47:25 Zejście ze szlaku
00:49:13 Łamana Skała
00:54:15 Powrót na czerwony i żółty szlak
01:09:10 Stacja Narciarska Czarny Groń
01:15:58 Przełęcz Na Przykrej
01:28:00 Chatka Studencka Pod Potrójną
01:35:22 Skrzyżowanie szlaków
02:02:02 Kocierz Rychwałdzki, Basie

Łamana Skała – szczyt o wysokości 929 m n.p.m. w Beskidzie Małym, w południowej Polsce. Jest drugim co do wysokości szczytem tego pasma górskiego po Czuplu (930 m n.p.m.). Znajduje się w Paśmie Łamanej Skały, w głównym grzbiecie Beskidu Małego. Odchodzący w kierunku północno-zachodnim grzbiet opada do Przełęczy na Przykrej, odchodzący na północny-wschód grzbiet przez szczyt Na Beskidzie dochodzi do Leskowca. W kierunku południowo-zachodnim odchodzi Pasmo Łysiny, grzbiet ciągnący się przez Mladą Horę, Wielki Gibasów Groń, Gibasówkę, Kucówki, Łysinę aż do Przykrzycy. Północne stoki Łamanej skały opadają do Potoku Pracica, zachodnie do Potoku Kościerzanka, południowo-wschodnie do potoków: Krzywy Potok i Dusica.

W szczytowej części Łamanej Skały występują wychodnie skalne zbudowane z piaskowców i zlepieńców warstw istebniańskich dolnych dochodzące do kilkunastu metrów wysokości. W niżej położonych częściach występują piaskowce godulskie.

Łamana Skała porośnięta jest mieszanym lasem dolnoreglowym z przewagą buka. Jedynie w szczytowych partiach występuje, dość nisko umiejscowiony, naturalny górnoreglowy las świerkowy. W 1960 r. na szczytowych partiach i zboczach Łamanej Skały utworzono Rezerwat Przyrody Madohora. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych pierwotnego fragmentu puszczy karpackiej.

Film zarejestrowany w dniu 2 listopada 2023 roku.

Region