Tag - Pogórze Strzyżowskie

Pogórze Strzyżowskie – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce rozciągający się pomiędzy dolinami Wisłoki i Wisłoka. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Ciężkowickim, od wschodu z Pogórzem Dynowskim, od północy z Pradoliną Podkarpacką a od południa z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską. Zajmuje obszar o powierzchni ok. 900 km2. Najwyższym wzniesieniem jest Bardo o wysokości 534 m n.p.m. znajdujące się w środkowej części Pasma Klonowej Góry.
Ze względu na cenne walory przyrodnicze na części obszaru pogórza ustanowiono Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. Obejmuje on Rezerwat Przyrody „Góra Chełm” oraz całe Pasmo Klonowej Góry stanowiącym najwyższą część pogórza. Bardzo ciekawym pod względem krajobrazowym jest przełom Wisłoka w okolicy Frysztaka, gdzie rzeka wcina się między najwyższe pasma pogórzy Strzyżowskiego i Dynowskiego.