Tag - Skała Agaty

Skała Agaty – 614 m n.p.m., wschodni wierzchołek najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich Łysicy (614 m n.p.m.). Jest to skalna grań (wychodnia kwarcytów) o długości około pół kilometra.