Region: Góry Świętokrzyskie / Świętokrzyskie Mountains

🇵🇱
Góry Świętokrzyskie – pasmo górskie leżące w centralnej Polsce na Wyżynie Kieleckiej należące do najstarszych łańcuchów górskich w Europie.
Krajobraz Gór Świętokrzyskich charakteryzuje się długimi i równoległymi pasmami górskimi o łagodnej linii grzbietowej, płaskimi i szerokimi dolinami, którymi płyną bystre rzeki. Pasmo Łysogór porasta Puszcza Jodłowa, w której dominuje jodła z domieszką świerka, sosny, buka, dębu, brzozy, modrzewia i olszy.
Najwyższe szczyty to Łysica (614 m n.p.m., Pasmo Łysogór), Szczytniak (554 m n.p.m., Pasmo Jeleniowskie), Bukowa Góra (482 m n.p.m., Pasmo Klonowskie), Klonówka (473 m n.p.m., Pasmo Masłowskie), Kiełków (452 m n.p.m., Pasmo Orłowińskie).

🇬🇧
Świętokrzyskie Mountains – a mountain range located in central Poland in the Kielce Upland, one of the oldest mountain ranges in Europe.
The landscape of the Świętokrzyskie Mountains is characterized by long and parallel mountain ranges with a gentle ridge line, flat and wide valleys with swift rivers flowing. The Łysogóry Range is covered by the Fir Forest, dominated by fir with an admixture of spruce, pine, beech, oak, birch, larch and alder.
The highest peaks are Łysica (614 m a.s.l., the Łysogóry Range), Szczytniak (554 m a.s.l., the Jeleniowskie Range), Bukowa Góra (482 m a.s.l., the Klonowskie Range), Klonówka (473 m a.s.l., the Masłowskie Range), Kiełków (452 m a.s.l., the Pasmo Orłowińskie).

Góry Świętokrzyskie - Czubatka
Video

Czubatka

Jesienna wędrówka po Górach Świętokrzyskich. Z miejscowości Bocheniec wchodzimy na Czubatkę, szczyt z okazałym grzbietem wapiennych wychodni skalnych. Do niebieskiego szlaku z drogi wojewódzkiej nr 762 dochodzimy leśną ścieżką przez malowniczy, jesienny las. Następnie niebieskim szlakiem...

Read More
Góry Świętokrzyskie - Szczytniak
Video

Szczytniak

Wirtualna wędrówka po Górach Świętokrzyskich w przepięknej zimowej scenerii. Z miejscowości Nowy Skoszyn podchodzimy czarnym szlakiem na Szczytaniak, najwyższy szczyt Pasma Jeleniowskiego. Przed wejściem na sam szczyt wchodzimy do Rezerwatu Przyrody Szczytniak, w którym największą...

Read More
Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich
Video

Święty Krzyż

Trzecia część wędrówki po Górach Świętokrzyskich. Z platformy widokowej na Łysej Górze idziemy do Klasztoru Święty Krzyż. Zwiedzamy Bazylikę pw. Trójcy Świętej i Kaplicę Krzyża Świętego. Następnie Drogą Królewską, niebieskim szlakiem schodzimy do Nowej Słupi. Po drodze jeszcze odwiedzamy...

Read More
Łysa Góra w Górach Świętokrzyskich
Video

Łysa Góra

Druga część wędrówki po Górach Świętokrzyskich. Najpierw schodzimy czerwonym szlakiem z Kobylej Góry do miejscowości Trzcianka. Po drodze przekraczamy duże rozlewisko potoku Słupianka. Następnie wchodzimy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego i nadal czerwonym szlakiem podchodzimy na Łysą...

Read More
Góry Świętokrzyskie - Kobyla Góra
Video

Kobyla Góra

Pierwsza część wędrówki po Górach Świętokrzyskich. Z Nowej Słupi podchodzimy zielonym szlakiem na Kobylą Górę. Szlak prowadzi przez Malinowską Wólkę gdzie znajduje się pomnik pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców tej miejscowości. Po przekroczeniu Potoku Słupianka szlak prowadzi...

Read More