Region: Beskid Żywiecko-Kysucki / Żywiec-Kysuce Beskid Mountains

🇵🇱
Beskid Żywiecko-Kysucki – według nowej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku to pasmo górskie będące południowo-zachodnią częścią Beskidu Żywieckiego.

🇬🇧
Żywiec-Kysuce Beskid Mountains – according to the new physical and geographical regionalization of Poland from 2018, it is a mountain range that is the south-western part of the Żywiec Beskid.