Zimowa wędrówka po Beskidzie Żywiecko-Kysuckim. Z Rycerki Górnej wchodzimy zielonym szlakiem na Przełęcz Przegibek. Szlak prowadzi widokową ścieżką z rozległą panoramą Pasma Wielkiej Raczy. Ze schroniska PTTK na Przełęczy Przegibek kierujemy się niebieskim szlakiem na szczyt Bendoszki Wielkiej. Ze szczytu roztacza się wspaniały widok na cały Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Śląsko-Morawski, Małą Fatrę, Orawską Magurę a w oddali na Gorce, Tatry i Góry Choczańskie. Następnie z Bendoszki Wielkiej schodzimy rozległą polaną rozciągającą się na północnych stokach góry do czerwonego szlaku spacerowego, którym wracamy do Rycerki Górnej.

Wirtualna wędrówka: Wejście na Bendoszkę Wielką z Rycerki Górnej, Polska
Trasa: Rycerka Górna, parking (710 m n.p.m.; 49.428219, 19.016733) – Przełęcz Przegibek, Schronisko PTTK (1000 m n.p.m.; 49.428219, 19.016733) – Bendoszka Wielka (1144 m n.p.m.; 49.427710, 19.044109) – Rycerka Górna, Kolonia, szlak spacerowy czerwony (672 m n.p.m.; 49.435561, 19.013678)
Oznaczenie: zielony szlak, niebieski szlak, szlak spacerowy czerwony
Długość: około 6,6 km
Czas przejścia: około 2:20 h
Suma podejść: 503 m
Suma zejść: 541 m

00:00:22 Rycerka Górna, parking
00:02:10 Potok
00:06:33 Potok
00:17:34 Potok
00:33:59 Potok
00:40:50 Potok
01:04:29.283 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:06:57 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:08:00 Przełęcz Przegibek, Schronisko PTTK
01:09:47 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:12:34 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:31:31 Bendoszka Wielka
01:50:59 Zejście ze szlaku
02:01:42 Szlak spacerowy czerwony
02:50:19 Rycerka Górna, Kolonia, czerwony szlak pieszy

Bendoszka Wielka – szczyt o wysokości 1144 m n.p.m. w Beskid Żywiecko-Kysuckim, położony w bocznym grzbiecie grupy Wielkiej Raczy, który odgałęzia się od Bani i biegnie w północnym kierunku poprzez przełęcz Przegibek, Bendoszkę Wielką, Praszywkę Małą i Praszywkę Wielką. Głębokimi dolinami po obydwu stronach tego grzbietu spływają dwa źródłowe cieki potoku Rycerka. W zachodnim kierunku odchodzi od Bendoszki Wielkiej krótki grzbiet Pleskierówki.
Szczyt i grzbiety Bendoszki Wielkiej pokrywa ogromna hala. Dzięki temu z Bendoszki Wielkiej roztacza się rozległa panorama Beskidu Żywiecko-Kysuckiego, Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywiecko-Orawskiego, Orawskiej Magury, Małej Fatry a w oddali widać także Beskid Mały, Tatry i Beskid Śląsko-Morawski.
Na szczycie znajduje się Jubileuszowy Krzyż Ziemi Żywieckiej postawiony tam we wrześniu 2000 roku z okazji Jubileuszu 2000 ogłoszonego przez Kościół katolicki. Krzyż ma wysokość 23,5 m.

Beskid Żywiecko-Kysucki – pasmo górskie położone na pograniczu polsko-słowackim (żywiecko-kisuckim), zachodnia część Beskidu Żywieckiego obejmująca masywy Wielkiej Raczy, Wielkiej Rycerzowej, Oszusa i Krawców Wierchu. Wyodrębniony jako mezoregion należący do Beskidów Zachodnich regionalizacją fizycznogeograficzną Polski z 2018 roku przez zespół geografów pod przewodnictwem Jerzego Solona.
Region zajmuje powierzchnię 490,8 km², z czego 36,1% (tj. 177 km²) przypada na część północną w granicach Polski, gdzie układ dolin żłobionych przez potoki źródłowe Soły przybiera charakterystyczną strukturę drzewiastą. Zbudowany jest ze skał fliszowych płaszczowiny magurskiej. W odróżnieniu od sąsiedniego Beskidu Żywiecko-Orawskiego występują tu mniejsze wysokości bezwzględne i mniej jest pięter roślinności – górną granicę regla dolnego stanowią skarłowaciałe buki, typowy regiel górny zaznacza się śladowo, wyższych pięter brak. Odmienny jest też układ grzbietów – Beskid Żywiecko-Kisucki to długie i wyrównane wierzchowiny, z rozległymi ramionami bocznymi.
Najwyższymi szczytami są Wielka Racza (1236 m), Wielka Rycerzowa (1226 m), Mała Rycerzowa (1207 m), Jaworzyna (1173 m), Muńcuł (1165 m).
W pokryciu terenu dominują lasy. Naturalne siedliska bukowe i jodłowe regla dolnego zostały znacznie przekształcone w wyniku gospodarki leśnej człowieka, poprzez sztuczne nasadzenia świerka. Pozostałości karpackiego lasu pierwotnego są chronione w kilku rezerwatach, m.in. Śrubita, Muńcoł, Oszast. Z wielkoobszarowych form ochrony przyrody funkcjonuje tutaj Żywiecki Park Krajobrazowy po polskiej stronie, a po słowackiej Obszar Chronionego Krajobrazu „Kysuce” i Obszar Chronionego Krajobrazu „Horná Orava”.

Film zarejestrowany w dniu 27 grudnia 2023 roku.

Region