Druga część wirtualnej wędrówki po Beskidzie Żywieckim (Beskidzie Żywiecko-Kysuckim). Schodzimy z Wielkiej Rycerzowej na Halę Rycerzową a następnie podchodzimy zielonym szlakiem na zalesiony szczyt Wiertalówka. Z Wiertalówki przez Przełęcz Kotarz schodzimy do dolnej części przysiółka Młada Hora.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Wielkiej Rycerzowej przez Wiertalówkę do Mładej Hory, Polska
🏞️ Trasa: Wielka Rycerzowa / Rycierova hora (1226 n.p.m.; 49.415864, 19.091746) – Hala Rycerzowa (1147 m n.p.m.; 49.419018, 19.094792) – Bacówka PTTK Na Rycerzowej (1117 n.p.m.; 49.418946, 19.097379) – Wiertalówka (1071 n.p.m.; 49.434736, 19.110589) – Młada Hora/Danielka (806 m n.p.m.; 49.444412, 19.093428)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, czarny szlak, żółty szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 4,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 52 m
↘️ Suma zejść: 473 m

00:00:24 Wielka Rycerzowa / Rycierova hora
00:02:57 Hala Rycerzowa
00:10:18 Przełęcz Halna
00:12:02 Bacówka PTTK Na Rycerzowej
00:12:48 Krzyż papieski
00:21:51 Skrzyżowanie czarnego i żółtego szlaku
00:26:11 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
00:35:39 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
00:45:52 Wiertalówka
01:03:09 Przełęcz Kotarz
01:03:22 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:23:02 Potok Danielka
01:26:11 Młada Hora/Danielka

Beskid Żywiecko-Kysucki – pasmo górskie, zachodnia część Beskidu Żywieckiego, położony na terenie Polski i Słowacji, obejmujący swoim zasięgiem Grupę Wielkiej Raczy, Grupę Oszusa oraz fragment Grupy Pilska na odcinku od Przełęczy Glinka do Krawców Wierchu. Wyodrębniony jako mezoregion fizycznogeograficzny należący do Beskidów Zachodnich w 2018 roku. Wcześniej zaliczany do mezoregionu Beskid Żywiecki. Beskid Żywiecko-Kysucki to długie grupy górskie z rozległymi grzbietami bocznymi, osiągające górną granicę regla dolnego. Najwyższymi szczytami są Wielka Racza (1236 m) i Wielka Rycerzowa (1226 m).

Wielka Rycerzowa / Rycierova hora (1226 m) – szczyt należący do Grupy Wielkiej Raczy, położony w Beskidzie Żywiecko-Kysuckim na granicy polsko-słowackiej.

Hala Rycerzowa – polana w Beskidzie Żywiecko-Kysuckim w Grupie Wielkiej Raczy. Znajduje się na Przełęczy Halnej (1165 m) i stokach wznoszących się nad nią szczytów Wielkiej Rycerzowej (1226 m) i Małej Rycerzowej (1207 m).

Wiertalówka (1062 m) – zalesiony szczyt w Beskidzie Żywiecko-Kysuckim (dawniej Beskid Żywiecki) należący do Grupy Wielkiej Raczy.

Film zarejestrowany w dniu 11 kwietnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Straszykowe Rocks in Ryczów, Poland
🏞️ Route: Wielka Rycerzowa / Rycierova hora (1226 a.s.l.; 49.415864, 19.091746) – Hala Rycerzowa (1147 m a.s.l.; 49.419018, 19.094792) – PTTK Mountain Shelter in Rycerzowa (1117 a.s.l.; 49.418946, 19.097379) – Wiertalówka (1071 a.s.l.; 49.434736, 19.110589) – Młada Hora/Danielka (806 m a.s.l.; 49.444412, 19.093428)
🆔 Trail designation: red trail, black trail, yellow trail, green trail
📏 Length: about 4.9 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 52 m
↘️ Sum down: 473 m

Żywiec-Kysuce Beskid Mountains – a mountain range, the western part of the Żywiec Beskid, located in Poland and Slovakia, including the Wielka Raczy Group, the Oszusa Group and a part of the Pilska Group on the section from the Glinka Pass to the Krawców Wierch Mountain. Separated as a physical and geographic mesoregion belonging to the Western Beskids in 2018. Previously included in the Beskid Żywiecki mesoregion. The Beskid Żywiecko-Kysucki are long mountain groups with extensive side ridges, reaching the upper limit of the lower mountain range. The highest peaks are Wielka Racza (1236 m) and Wielka Rycerzowa (1226 m).

Wielka Rycerzowa / Rycierova hora (1226 m) – a peak belonging to the Wielka Racza Group, located in the Żywiec-Kysuce Beskid Mountains on the Polish-Slovak border.

Hala Rycerzowa – a glade in the Żywiec-Kysuce Beskid Mountains in the Wielka Racza Group. It is located on the Halna Pass (1165 m) and the slopes of the Wielka Rycerzowa (1226 m) and Mała Rycerzowa (1207 m) peaks towering above it.

Wiertalówka (1062 m) – a forested peak in the Żywiec-Kysuce Beskid Mountains belonging to the Wielka Raczy Group.

00:00:24 Wielka Rycerzowa / Rycierova hora
00:02:57 Hala Rycerzowa
00:10:18 Halna Pass
00:12:02 PTTK Mountain Shelter in Rycerzowa
00:12:48 Papal cross
00:21:51 Crossroads of the black and the yellow trails
00:26:11 Crossroads of the yellow and the green trails
00:35:39 Crossroads of the yellow and the green trails
00:45:52 Wiertalówka
01:03:09 Kotarz Pass
01:03:22 Crossroads of the blue and the green trails
01:23:02 Danielka Stream
01:26:11 Młada Hora/Danielka

The film was recorded on April 11, 2021.

Region