Wirtualna wędrówka po Beskidzie Żywieckim a właście po Beskidzie Żywiecko-Kysuckim, paśmie górskim wydzielnym z Beskidu Żywieckiego według nowej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku. Z Mładej Hory, przysiółka wsi Soblówka, podchodzimy czerwonym szlakiem najpierw na Małą Rycerzową a następnie przez widokową Halę Rycerzową na Wielką Rycerzową.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Wielką Rycerzową z Mładej Hory, Polska
🏞️ Trasa: Młada Hora/Danielka (806 m n.p.m.; 49.444412, 19.093428) – Młada Hora (898 m n.p.m.; 49.440794, 19.0872865) – Mała Rycerzowa (1207 m n.p.m.; 49.422587, 19.096314) – Hala Rycerzowa (1147 m n.p.m.; 49.419018, 19.094792) – Wielka Rycerzowa / Rycierova hora (1226 n.p.m.; 49.415864, 19.091746)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 4,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:50 h
↗️ Suma podejść: 496 m
↘️ Suma zejść: 74 m

Beskid Żywiecko-Kysucki – pasmo górskie, zachodnia część Beskidu Żywieckiego, położony na terenie Polski i Słowacji, obejmujący swoim zasięgiem Grupę Wielkiej Raczy, Grupę Oszusa oraz fragment Grupy Pilska na odcinku od Przełęczy Glinka do Krawców Wierchu. Wyodrębniony jako mezoregion fizycznogeograficzny należący do Beskidów Zachodnich w 2018 roku. Wcześniej zaliczany do mezoregionu Beskid Żywiecki. Beskid Żywiecko-Kysucki to długie grupy górskie z rozległymi grzbietami bocznymi, osiągające górną granicę regla dolnego. Najwyższymi szczytami są Wielka Racza (1236 m) i Wielka Rycerzowa (1226 m).

Wielka Rycerzowa (Rycierova hora, 1226 m) – szczyt należący do Grupy Wielkiej Raczy, położony w Beskidzie Żywiecko-Kysuckim na granicy polsko-słowackiej.

Hala Rycerzowa – polana w Beskidzie Żywiecko-Kysuckim w Grupie Wielkiej Raczy. Znajduje się na Przełęczy Halnej (1165 m) i stokach wznoszących się nad nią szczytów Wielkiej Rycerzowej (1226 m) i Małej Rycerzowej (1207 m).

Mała Rycerzowa (1207 m) – szczyt w Beskidzie Żywiecko-Kysuckim należący do Grupy Wielkiej Raczy.

00:00:24 Młada Hora/Danielka
00:02:48 Potok Danielka
00:15:05 Młada Hora
00:16:06 Skrzyżowanie niebieskiego i czerwonego szlaku
01:12:12 Mała Rycerzowa
01:17:52 Hala Rycerzowa
01:20:26 Przełęcz Halna
01:34:03 Wielka Rycerzowa / Rycierova hora

Film zarejestrowany w dniu 11 kwietnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Wielka Rycerzowa from Młada Hora, Poland
🏞️ Route: Młada Hora/Danielka (806 m n.p.m.; 49.444412, 19.093428) – Młada Hora (898 m n.p.m.; 49.440794, 19.0872865) – Mała Rycerzowa (1207 m n.p.m.; 49.422587, 19.096314) – Hala Rycerzowa (1147 m n.p.m.; 49.419018, 19.094792) – Wielka Rycerzowa / Rycierova hora (1226 n.p.m.; 49.415864, 19.091746)
🆔 Trail designation: blue trail, red trail
📏 Length: about 4.3 km
⏲️ Walking time: about 1:50 h
↗️ Sum of approaches: 496 m
↘️ Sum down: 74 m

Żywiec-Kysuce Beskid Mountains – a mountain range, the western part of the Żywiec Beskid, located in Poland and Slovakia, including the Wielka Raczy Group, the Oszusa Group and a part of the Pilska Group on the section from the Glinka Pass to the Krawców Wierch Mountain. Separated as a physical and geographic mesoregion belonging to the Western Beskids in 2018. Previously included in the Beskid Żywiecki mesoregion. The Beskid Żywiecko-Kysucki are long mountain groups with extensive side ridges, reaching the upper limit of the lower mountain range. The highest peaks are Wielka Racza (1236 m) and Wielka Rycerzowa (1226 m).

Wielka Rycerzowa (Rycierova hora, 1226 m) – a peak belonging to the Wielka Racza Group, located in the Żywiec-Kysuce Beskid Mountains on the Polish-Slovak border.

Hala Rycerzowa – a glade in the Żywiec-Kysuce Beskid Mountains in the Wielka Racza Group. It is located on the Halna Pass (1165 m) and the slopes of the Wielka Rycerzowa (1226 m) and Mała Rycerzowa (1207 m) peaks towering above it.

Mała Rycerzowa (1207 m) – a peak in the Żywiec-Kysuce Beskid Mountains belonging to the Wielka Racza Group.

00:00:24 Młada Hora/Danielka
00:02:48 Danielka Stream
00:15:05 Młada Hora
00:16:06 Crossroads of the blue and the red trails
01:12:12 Mała Rycerzowa
01:17:52 Hala Rycerzowa
01:20:26 Halna Pass
01:34:03 Wielka Rycerzowa / Rycierova hora

The film was recorded on April 11, 2021.

Region