Region: Oravská Magura / Orava Magura

🇸🇰
Oravská Magura – pohorie vo Vonkajších Západných Karpatoch. Nachádza sa v severnej časti Slovenska, v historickom regióne Orava. Pohorie je súčasťou Stredných Beskýd. Najvyšším vrchom pohoria je Minčol, 1394 m n. m.
Pohorie sa nachádza medzi riekami Orava a jej prítokom Zázrivka a riekou Biela Orava na severe. Tiahne sa od juhozápadu k severovýchodu pásom širokým 5-10 km a dlhým 36 km. Rieka Biela Orava ich oddeľuje od Żywiec-Oravských Beskýd a Orava od Chočských vrchov a Skorusinských vrchov. Magura Oravská na juhozápade hraničí s Malou Fatrou a oddeľuje ju dolina potoka Zázrivka.
Oravská Magura sa delí na tri menšie celky:
– centrálna časť s pohorím Minčol (1394 m n.m.) a Kubínska hoľa (1346 m n.m.), známa ako Kubínska Hoľa;
– severná časť s vrchom Paráč (1325 m n.m.) a Príslopec (1258 m n.m.), známy ako pohorie Paráč;
– východná časť s Budínom (1222 m n.m.) a Magurkou (1107 m n.m.), známymi ako Budínske pohorie (Budínska Magura).

🇬🇧
Orava Magura (Oravská Magura) – a mountain range in the Outer Western Carpathians. It is located in the northern part of Slovakia, in the historical region of Orava. The range is part of the Central Beskids (Slovak: Stredné Beskydy). The highest peak of the range is Minčol, 1394 m a.s.l.
The range is located between the rivers Orava and its tributary Zázrivka, and the Biela Orava River in the north. It stretches from the south-west to the north-east with a strip 5-10 km wide and 36 km long. Biela Orava River separates them from the Żywiec-Orava Beskid Mountains, and Orava from the Choč Mountains and the Skorusina Mountains. In the south-west, Magura Oravska borders Mala Fatra Mountains and is separated by the valley of the Zázrivka stream.
Orava Magura is divided into three smaller units:
– the central part with Minčol Mountain (1394 m a.s.l.) and Kubínska Hoľa Mountain (1346 m a.s.l.), known as the Kubínska Hoľa range;
– the northern part with Paráč Mountain (1325 m a.s.l.) and Príslopec (1258 m a.s.l.), known as the Paráč range;
– the eastern part with Budín (1222 m a.s.l.) and Magurka (1107 m a.s.l.), known as the Budín range (Budínska Magura).

Oravská Magura - Príslopec
Video

Príslopec

Druhá časť jesennej túry po Oravskej Magure. Z prírodnej rezervácie Paráč, ktorá chráni zachovalý pôvodný ráz vrchného horského smrekového lesa, schádzame na dolný vrchol Príslopec. Chodník vedie lesom popretkávaným malými čistinkami. Na rázcestí na Príslopec sa vydáme na juh po hrebeni...

Read More
Oravská Magura - Paráč
Video

Paráč

Vyhliadková jesenná túra po Oravskej Magure. Z Hruštína stúpame na Paráč. Spočiatku ideme po cestách bez chodníka a kocháme sa výhľadmi na masív Kubínskej hole. Vchádzame do lesa a dostávame sa na zelený chodník. Potom sa vydáme na západ po východnom hrebeni Príslopec. Dostávame sa na...

Read More
Oravská Magura - Minčol
Video

Minčol

Druhá časť jarnej túry na Oravskej Magure. Z Kubínskej Hoľa sa vydáme po červenom chodníku na zalesnený vrchol Minčol. Potom zídeme zjazdovkou do Dolného Kubína a kocháme sa fantastickými výhľadmi na Chočské vrchy, Nízke Tatry a Západné Tatry.

Read More
Oravská Magura - Kubínska hoľa
Video

Kubínska hoľa

Jarná túra na Oravskej Magure. Z parkoviska v Dolnom Kubíne - Veľkom Bysterci sa po vedľajších cestách na východ dostaneme na žltú značku, po ktorej sa dostaneme na priesmyk Kubínska Hoľa. Cestou míňame Chatu Na Kubínskej Holi a malý vodopád na horskom potoku. Na priesmyku Kubínska Hoľa...

Read More