Region: Beskid Śląski / Silesian Beskid Mountains

🇵🇱
Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Od zachodu graniczy z Beskidem Śląsko-Morawskim, na południowym wschodzie z Beskidem Żywieckim, na wschodzie Kotliną Żywiecką, na północnym wschodzie z Beskidem Małym i Pogórzem Śląskim na północy. Najwyższymi szczytami są Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i Barania Góra (1220 m n.p.m.).
Cechą charakterystyczną Beskidu Śląskiego są stosunkowo wyrównane co do wysokości grzbiety, strome stoki opadające ku głęboko wciętym dolinom oraz duże wysokości względne. Można wyróżnić tu dwa piętra klimatyczno-roślinne: pogórskie w dolinach i na niższych stokach oraz regla dolnego na wzniesieniach. Urozmaicony krajobraz Beskidu Śląskiego charakteryzują wielkie połacie lasów poprzerywane polanami, łąkami, polami uprawnymi, osiedlami i przysiółkami.

🇬🇧
Silesian Beskid Mountains – mountain range, which is part of the Western Beskids. From the west it borders with the Silesian-Moravian Beskids, in the south-east with the Żywiec Beskids, in the east the Żywiec Basin, in the north-east with the Little Beskids and the Silesian Foothills in the north. The highest peaks are Skrzyczne (1257 m a.s.l.) and Barania Góra (1220 m a.s.l.).
A characteristic feature of the Silesian Beskids are relatively level ridges, steep slopes falling towards deeply cut valleys and high relative heights. There are two climatic and plant floors: foothills in the valleys and on the lower slopes, and the lower area on the hills. The varied landscape of the Silesian Beskids is characterized by large tracts of forests interrupted by glades, meadows, arable fields, housing estates and hamlets.

Malinowska Skała w Beskidzie Śląskim
Video

Malinowska Skała

Wędrówka po Beskidzie Śląskim. Przy bardzo silnym wietrze z Przełęczy Salmopolskiej podchodzimy na Malinowską Skałę. Po drodze wchodzimy na Malinów, płaski i zalesiony szczyt. Zaraz potem możemy podziwiać wspaniałe widoki na cały Beskid Śląski. Pod szczytem Malinowskiej Skały znajduje się...

Read More