Zimowa wędrówka po Beskidzie Śląskim. Ze Szczyrku Biła ruszamy na Klimczok. Początkowo idziemy żółtym szlakiem na widokową Przełęcz Karkoszczonka. Następnie wchodzimy na czerwony szlak i dochodzimy nim na Siodło pod Klimczokiem. Im wyżej wchodzimy tym mgła jest gęściejsza. Brak widoków rekompensuje tajemniczy klimat lasu i polan. z Sidła podchodzimy na Klimczok czarnym szlakiem wzdłuż wyciągu narciarskiego. Ze szczytu schodzimy jeszcze do Schroniska PTTK Klimczok.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Klimczok ze Szczyrku, Polska
🏞️ Trasa: Szczyrk Biła, parking (597 m n.p.m.; 49.723158, 19.001927) – Przełęcz Karkoszczonka (729 m n.p.m.; 49.724880, 18.992183) – Siodło pod Klimczokiem (1042 m n.p.m.; 49.738961, 19.001045) – Klimczok (1117 m n.p.m.; 49.739908, 18.995272) – Siodło pod Klimczokiem (1042 m n.p.m.; 49.738961, 19.001045) – Schronisko PTTK Klimczok (1052 m n.p.m.; 49.738308, 19.005091)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, czerwony szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 4,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 550 m
↘️ Suma zejść: 96 m

00:00:22 Szczyrk Biła, parking
00:05:21 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
00:06:06 Wilczy Potok
00:21:18 Przełęcz Karkoszczonka
00:22:01 Skrzyżowanie żółtego i czerwonego szlaku
01:13:41 Siodło pod Klimczokiem
01:13:56 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego, niebieskiego i czarnego szlaku
01:25:55 Klimczok
01:34:34 Siodło pod Klimczokiem
01:34:50 Skrzyżowanie czerwonego, zielonego, niebieskiego i czarnego szlaku
01:39:36 Schronisko PTTK Klimczok

Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, wchodzące w skład Karpat Zachodnich. Położone jest w południowej części województwa śląskiego w Polsce oraz we wschodnim regionie morawsko-śląskim, w Czechach. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.).

Klimczok (1117 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Śląskim w północno-wschodniej części Pasma Baraniej Góry. Wierzchołek Klimczoka ma kształt kopca o zaokrąglonym szczycie. Grzbiety odchodzące od niego są dość szerokie, za to stoki opadające ku dolinom Białki (na północnym wschodzie), Biłej (na południu) i Barbary (na zachodzie) są strome i porośnięte bukowo-świerkowymi lasami. Na północno-wschodnich stokach Klimczoka znajdują się źródła Białej. W zboczach Klimczoka znajdują się dwie jaskinie: Jaskinia Ali Baby w Klimczoku i Jaskinia Piętrowa w Klimczoku.

Przełęcz Karkoszczonka (729 m n.p.m.) – głęboka przełęcz w głównym grzbiecie Beskidu Śląskiego, między Beskidem (860 m n.p.m.) na południu a Trzema Kopcami (1082 m n.p.m.) na północy. Stanowi najniższy i najwygodniejszy punkt przejścia pomiędzy Szczyrkiem a Brenną.

Film zarejestrowany w dniu 11 grudnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Klimczok Mountain from Szczyrk, Poland
🏞️ Route: Szczyrk Biła, parking (597 m a.s.l.; 49.723158, 19.001927) – Karkoszczonka Pass (729 m a.s.l.; 49.724880, 18.992183) – Siodło pod Klimczokiem Pass (1042 m a.s.l.; 49.738961, 19.001045) – Klimczok Mountain (1117 m a.s.l.; 49.739908, 18.995272) – Siodło pod Klimczokiem Pass (1042 m a.s.l.; 49.738961, 19.001045) – PTTK Klimczok Mountain Shelter (1052 m a.s.l.; 49.738308, 19.005091)
🆔 Trail designation: yellow trail, red trail, black trail
📏 Length: about 4.5 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 550 m
↘️ Sum down: 96 m

00:00:22 Szczyrk Biła, parking
00:05:21 Crossroads of the yellow trail and the green trail
00:06:06 Wolf Stream
00:21:18 Karkoszczonka Pass
00:22:01 Crossroads of the yellow trail and the red trail
01:13:41 Siodło pod Klimczokiem Pass
01:13:56 Crossroads of the red trail, the green trail, the blue trail and the back trail
01:25:55 Klimczok Mountain
01:34:34 Siodło pod Klimczokiem Pass
01:34:50 Crossroads of the red trail, the green trail, the blue trail and the back trail
01:39:36 PTTK Klimczok Mountain Shelter

Silesian Beskids Mountains – a mountain range that is part of the Western Beskids, part of the Western Carpathians. It is located in the southern part of the Silesian Voivodeship in Poland and in the eastern Moravian-Silesian region in the Czech Republic. The highest peak of the Silesian Beskids is Skrzyczne (1257 m a.s.l).

Klimczok Mountain (1117 m a.s.l.) – a peak in the Silesian Beskids in the north-eastern part of the Barania Góra Range. The top of Klimczok has the shape of a mound with a rounded top. The ridges departing from it are quite wide, while the slopes descending towards the valleys of Białka (in the north-east), Bila (in the south) and Barbara (in the west) are steep and covered with beech and spruce forests. The springs of Biała are located on the north-eastern slopes of Klimczok. There are two caves on the slopes of Klimczok: Ali Baba’s Cave in Klimczok and the Piętrowa Cave in Klimczok.

The Karkoszczonka Pass (729 m a.s.l.) – a deep pass in the main ridge of the Silesian Beskids, between the Beskid Mountains (860 m above sea level) in the south and the Three Mounds (1082 m a.s.l.) in the north. It is the lowest and most convenient point of transition between Szczyrk and Brenna.

The film was recorded on December 11, 2021.

Region