Wędrówka po Beskidzie Śląskim. Przy bardzo silnym wietrze z Przełęczy Salmopolskiej podchodzimy na Malinowską Skałę. Po drodze wchodzimy na Malinów, płaski i zalesiony szczyt. Zaraz potem możemy podziwiać wspaniałe widoki na cały Beskid Śląski. Pod szczytem Malinowskiej Skały znajduje się wychodnia skalna, która jest atrakcją turystyczną i jest objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Malinowską Skałę z Przełęczy Salmopolskiej, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Salmopolska (934 m n.p.m.; 49.664972, 18.960353) – Malinów (1115 m n.p.m.; 49.660221, 18.9777159) – Przełęcz pod Malinowem (1009 m n.p.m.; 49.654196, 18.987800) – Malinowska Skała (1152 m n.p.m.; 49.655933, 19.001238)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 3,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 330 m
↘️ Suma zejść: 112 m

00:00:27 Przełęcz Salmopolska
00:28:00 Malinów
00:40:48 Przełęcz pod Malinowem
00:41:07 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
00:52:17 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
01:03:30 Malinowska Skała
01:05:40 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
01:07:08 Wychodnia skalna pod Malinowską Skałą

Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, wchodzące w skład Karpat Zachodnich. Położone jest w południowej części województwa śląskiego w Polsce oraz we wschodnim regionie morawsko-śląskim, w Czechach. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.).

Malinowska Skała (1152 m n.p.m.) – szczyt w głównym grzbiecie pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Poniżej szczytu znajduje się wychodnia skalna, która stanowi atrakcję turystyczną i jest objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej.

Malinów (1115 m n.p.m.) – płaski szczyt w Beskidzie Śląskim, w grzbiecie biegnącym od Malinowskiej Skały do Przełęczy Salmopolskiej.

Film zarejestrowany w dniu 13 marca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Malinowska Skała from the Salmopolska Pass, Poland
🏞️ Route: Salmopolska Pass (934 m a.s.l.; 49.664972, 18.960353) – Malinów (1115 m a.s.l.; 49.660221, 18.9777159) – Pod Malinowem Pass (1009 m a.s.l.; 49.654196, 18.987800) – Malinowska Skała (1152 m a.s.l.; 49.655933, 19.001238)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 3.7 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 330 m
↘️ Sum down: 112 m

00:00:27 Salmopolska Pass
00:28:00 Malinów
00:40:48 Pod Malinowem Pass
00:41:07 Crossroads of the red and the blue trails
00:52:17 Crossroads of the red and the blue trails
01:03:30 Malinowska Skała
01:05:40 Crossroads of the red and the green trails
01:07:08 Rock outcrop under the peak

The Silesian Beskids – a mountain range that is part of the Western Beskids, part of the Western Carpathians. It is located in the southern part of the Silesian Voivodeship in Poland and in the eastern Moravian-Silesian region in the Czech Republic. The highest peak of the Silesian Beskids is Skrzyczne (1257 m a.s.l).

Malinowska Skała (1152 m a.s.l.) – a peak in the main ridge of the Barania Góra range in the Silesian Beskids. Below the peak there is a rock outcrop which is a tourist attraction and is protected as a monument of inanimate nature.

Malinów (1115 m a.s.l.) – a flat peak in the Silesian Beskids, in the ridge running from Malinowska Skała to the Salmopolska Pass.

The film was recorded on March 13, 2021.

Region