Zejście z Baraniej Góry czarnym szlakiem do osiedla Fajkówa we wsi Kamesznica. Dzięki rozległym wiatrołomom nie tylko ze szczytu ale również przez większość szlaku można podziwiać wspaniałe widoki na okoliczne góry i doliny. Szlak dla średnio zaawansowanych turystów.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Baraniej Góry do Fajkówki, Polska
🏞️ Trasa: Barania Góra (1220 m n.p.m.; 49.611421, 19.010516) – Kolonia Fajkówka, Kamesznica (604 m n.p.m.; 49.5924248, 19.0482330)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 5,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 8 m
↘️ Suma zejść: 624 m

Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Jest mezoregionem wchodzącym w skład Karpat Zachodnich. Położone jest w południowej części województwa śląskiego w Polsce oraz we wschodnim regionie morawsko-śląskim, w Czechach.
Fajkówka – kolonia wsi Kamesznica położonej w Polsce, w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Milówka. Kamesznica leży w Beskidzie Śląskim, w dolinie Kameszniczanki i jej dopływów: Bystrej (Złatnej) i Janoski, u południowych i wschodnich podnóży masywu Baraniej Góry.
Barania Góra – szczyt o wysokości 1220 m w południowo-wschodniej części Beskidu Śląskiego, drugi (po Skrzycznem) pod względem wysokości szczyt tego pasma. Na zachodnich stokach góry znajdują się dwa z trzech żródeł rzeki Wisły – Biała i Czarna Wisełka.

0:23 Barania Góra (1220 m n.p.m.; 49.611421, 19.010516) – wieża widokowa
7:52 Wyrch Wisełka (1192 m n.p.m.; 49.608263, 19.008064) – skrzyżowanie, czarny szlak łączy się z czerwonym, zielonym i niebieskim szlakiem
58:54 Fajkówka (712 m n.p.m.; 49.593063, 19.037645) – skrzyżowanie, zielony szlak łączy się z czarnym
1:09:41 Fajkówka – czarny szlak odbija z drogi asfaltowej do lasu

Film zarejestrowany w dniu 9 maja 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Barania Góra to Fajkówka, Poland
🏞️ Route: Barania Góra (1220 m a.s.l.; 49.611421, 19.010516) – Colony Fajkówka, Kamesznica (604 m a.s.l.; 49.5924248, 19.0482330)
🆔 Trail designation: red trail, black trail
📏 Length: about 5.2 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 8 m
↘️ Sum down: 624 m

The Silesian Beskids – mountain range, which is part of the Western Beskids. Is a mesoregion that is part of the Western Carpathians. It is located in the southern part of the Śląskie Voivodeship in Poland and in the eastern Moravian-Silesian region, in the Czech Republic.
Fajkówka – a colony of the village of Kamesznica located in Poland, in the Śląskie Voivodeship, in the Żywiec poviat, in the Milówka commune. Kamesznica is located in the Silesian Beskids, in the valley of Kameszniczanka and its tributaries: Bystra (Złatna) and Janoska, at the southern and eastern foothills of the Barania Góra massif.
Barania Góra – a peak with a height of 1220 m in the south-eastern part of the Silesian Beskids, the second (after Skrzyczne) in terms of height the peak of this range. On the western slopes of the mountain are two of the three sources of the Vistula River – Biała and Czarna Wisełka.

0:23 Barania Góra (1220 m a.s.l.; 49.611421, 19.010516) – lookout tower
7:52 Wyrch Wisełka (1192 m a.s.l.; 49.608263, 19.008064) – crossroads, the black trail connects to the red, green and blue trail
58:54 Fajkówka (712 m a.s.l.; 49.593063, 19.037645) – crossroads, green trail connects with black
1:09:41 Fajkówka – the black trail reflects from the asphalt road into the forest

The film was recorded on May 9, 2020.

Add comment

Region