Wędrówka po Beskidzie Śląskim. Z Malinowskiej Skały przy bardzo silnym wietrze podchodzimy zielonym szlakiem na Zielony Kopiec. Po drodze w obie strony rozpościerają się wspaniałe widoki. Aby wejść na Zielony Kopiec trzeba zejść ze szlaku i ścieżką długości około 100 metrów podejść na szczyt. Tu również czekają na nas piękne widoki. Następnie schodzimy z Zielonego Kopca przez Przełęcz Pod Malinowem na Przełęcz Salmopolską pod drodze jeszcze wspinając się na Malinów.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Zielony Kopiec z Maliowskiej Skały, Polska
🏞️ Trasa: Malinowska Skała (1152 m n.p.m.; 49.655933, 19.001238) – Zielony Kopiec (1152 m n.p.m.; 49.643068, 19.002442) – Przełęcz pod Malinowem (1009 m n.p.m.; 49.654196, 18.987800) – Malinów (1115 m n.p.m.; 49.660221, 18.9777159) – Przełęcz Salmopolska (934 m n.p.m.; 49.664972, 18.960353)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, niebieski szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 5,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:45 h
↗️ Suma podejść: 234 m
↘️ Suma zejść: 452 m

00:00:25 Wychodnia skalna pod Malinowską Skałą
00:02:24 Skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:02:35 Malinowska Skała
00:10:27 Skrzyżowanie zielonego, niebieskiego i żółtego szlaku
00:26:38 Zejście ze szlaku
00:27:44 Zielony Kopiec
00:29:57 Powrót na zielony szlak
00:42:19 Skrzyżowanie zielonego, niebieskiego i żółtego szlaku
00:48:54 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
00:57:53 Przełęcz pod Malinowem
00:58:06 Skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
01:13:54 Malinów
01:34:26 Przełęcz Salmopolska

Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, wchodzące w skład Karpat Zachodnich. Położone jest w południowej części województwa śląskiego w Polsce oraz we wschodnim regionie morawsko-śląskim, w Czechach. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.).

Malinowska Skała (1152 m n.p.m.) – szczyt w głównym grzbiecie pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Poniżej szczytu znajduje się wychodnia skalna, która stanowi atrakcję turystyczną i jest objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej.

Malinów (1115 m n.p.m.) – płaski szczyt w Beskidzie Śląskim, w grzbiecie biegnącym od Malinowskiej Skały do Przełęczy Salmopolskiej.

Zielony Kopiec (1152 m n.p.m.) – szczyt Beskidzie Śląskim w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry, pomiędzy Magurką Wiślańską na południu a Malinowską Skałą na północy.

Film zarejestrowany w dniu 13 marca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Zielony Kopie from Malinowska Skała, Poland
🏞️ Route: Malinowska Skała (1152 m a.s.l.; 49.655933, 19.001238) – Zielony Kopiec Mountain (1152 m a.s.l.; 49.643068, 19.002442) – Pod Malinowem Pass (1009 m a.s.l.; 49.654196, 18.987800) – Malinów (1115 m a.s.l.; 49.660221, 18.9777159) – Salmopolska Pass (934 m a.s.l.; 49.664972, 18.960353)
🆔 Trail designation: green trail, blue trail, red trail
📏 Length: about 5.9 km
⏲️ Walking time: about 1:45 h
↗️ Sum of approaches: 234 m
↘️ Sum down: 452 m

00:00:25 Rock outcrop under the Malinowska Skała peak
00:02:24 Crossroads of the red and the green trails
00:02:35 Malinowska Skała
00:10:27 Crossroads of the green, the blue and the yellow trails
00:26:38 Going off the trail
00:27:44 Zielony Kopiec
00:29:57 Return to the green trail
00:42:19 Crossroads of the green, the blue and the yellow trails
00:48:54 Crossroads of the red and the blue trails
00:57:53 Pod Malinowem Pass
00:58:06 Crossroads of the red and the blue trails
01:13:54 Malinów
01:34:26 Salmopolska Pass

The Silesian Beskids – a mountain range that is part of the Western Beskids, part of the Western Carpathians. It is located in the southern part of the Silesian Voivodeship in Poland and in the eastern Moravian-Silesian region in the Czech Republic. The highest peak of the Silesian Beskids is Skrzyczne (1257 m a.s.l).

Malinowska Skała (1152 m a.s.l.) – a peak in the main ridge of the Barania Góra range in the Silesian Beskids. Below the peak there is a rock outcrop which is a tourist attraction and is protected as a monument of inanimate nature.

Malinów (1115 m a.s.l.) – a flat peak in the Silesian Beskids, in the ridge running from Malinowska Skała to the Salmopolska Pass.

Zielony Kopiec (1152 m a.s.l.) – the peak of the Silesian Beskids in the main ridge of the Barania Góra Range, between Magurka Wiślańska in the south and Malinowska Skała in the north.

The film was recorded on March 13, 2021.

Region