Region: Beskid Makowski / Makowski Beskid

🇵🇱
Beskid Makowski (nazywany również Beskidem Średnim) – grupa górska będąca częścią Beskidów Zachodnich. Położony jest między rzeką Koszarawą na zachodzie, a Rabą i jej dopływem Krzeczówką na wschodzie. Od zachodu sąsiaduje z Beskidem Małym, Kotliną Żywiecką i Beskidem Żywieckim, od północy z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Beskidem Wyspowym, od południa z Kotliną Rabczańską, Pasmem Babiogórskim i pasmem Beskidów Orawskich (po słowackiej stronie).
Krajobraz Beskidu Makowskiego tworzą niewysokie góry, składające się z kilku rozczłonkowanych pasm górskich: Pasmo Pewelskie, Pasmo Laskowskie, Pasmo Chełmu, Pasmo Babicy, Pasmo Koskowej Góry. Na zboczach gór i w dolinach rozmieszczone są liczne przysiółki z zabudową zagrodową. W krajobrazie dominują pola i łąki, które dochodzą aż po same szczyty.
Najwyższe szczyty to Lubomir 904 m, Łysina 891 m, Lasek 871 m, Koskowa Góra 866 m, Zębolowa 859 m, Kotoń 857 m, Parszywka 849 m, Stołowa Góra 841 m.

🇬🇧
Makowski Beskid (also called the Middle Beskids) – a mountain group that is part of the Western Beskids. It is located between the Koszarawa River in the west and Raba and its tributary Krzeczówka in the East. From the west it borders with the Little Beskids, Żywiec Valley and the Żywiec Beskids, from the north with the Wieliczka Foothills, from the east with the Island Beskids, from the south with the Rabczańska Valley, the Babiogórski Range and the Orava Beskids (on the Slovak side).
The landscape of the Makowski Beskids is formed by low mountains, consisting of several fragmented mountain ranges: the Pewelskie Range, the Laskowskie Range, the Chełm Range, the Babica Range, and the Koskowa Mountain Range. On the slopes of the mountains and in the valleys there are numerous hamlets with farm buildings. The landscape is dominated by fields and meadows that reach the tops.
The highest peaks are: Lubomir 904 m, Łysina 891 m, Lasek 871 m, Koskowa Góra 866 m, Zębolowa 859 m, Kotoń 857 m, Parszywka 849 m, Stołowa Góra 841 m.

Video

Koskowa Góra z Bieńkówki

Wejście na Koskową Górę z miejscowości Bieńkówka. Początkowo szlak prowadzi wzdłuż uroczego Potoku Wenców. Po wyjściu z lasu mijamy Kapliczkę pod Koskową Górą a następnie przez osiedle Koski, podziwiając piękne widoki, wchodzimy na szczyt Koskowej Góry. Łatwy szlak ze średnio intensywnym...

Read More