Zejście ze Stołowej Góry do Skomielnej Czarnej w Beskidzie Makowskim. Na Polanie Na Groniu pod Stołową Górą znajduje się Sanktuarium Pamięci Czynu Żołnierskiego. Łatwa trasa dla każdego turysty z dość intensywnym zejściem do Skomielnej Czarnej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Stołowej Góry do Skomielnej Czarnej, Polska
🏞️ Trasa: Groń (809 m n.p.m.; 49.704125, 19.800882) – Stołowa Góra (841 m n.p.m.; 49.707232, 19.816160) – Skomielna Czarna (474 m n.p.m.; 49.726865, 19.836255)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 5,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 95 m
↘️ Suma zejść: 418 m

Beskid Makowski – grupa górska, część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej.
Skomielna Czarna – wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Tokarnia. Położona jest w dolinie rzeki Bogdanówki, która wypływa spod Koskowej Góry.
Stołowa Góra (841 m n.p.m.) — masyw górski w Beskidzie Makowskim, położony na południe od Koskowej Góry. Tworzy rozciągnięty z zachodu na wschód masyw górski, ograniczony dolinami Skawy oraz potoków Wieprzczanka, Bogdanówka, Łętówka i Osielec. Poza głównym wierzchołkiem Stołowej Góry w masywie znajdują się dwa wyraźne szczyty: Groń (809 m n.p.m.) i Łysa Góra (716 m n.p.m.).

1:45 Groń
3:27 Skrzyżowanie szlaków niebieskiego i zielonego
10:38 Widok na Stołową Górę
12:01 Sanktuarium Pamięci Czynu Żołnierskiego – kaplica upamiętniająca walki w czasie II Wojny Światowej
24:53 Stołowa Góra
49:02 Kapliczka
1:00:10 Widok na Skomielną Czarną
1:14:51 Rzeka Bogdanówka
1:15:42 Skomielna Czarna, parking w pobliżu kościoła

Film zarejestrowany w dniu 16 maja 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Stołowa Góra to Skomielna Czarna, Poland
🏞️ Route: Groń (809 m n.p.m.; 49.704125, 19.800882) – Stołowa Góra (841 m n.p.m.; 49.707232, 19.816160) – Skomielna Czarna (474 m n.p.m.; 49.726865, 19.836255)
🆔 Trail designation: blue trail, green trail
📏 Length: about 5.0 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 95 m
↘️ Sum down: 418 m

The Makowski Beskid – a mountain group, part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe.
Skomielna Czarna – a village in Poland, located in the Lesser Poland Voivodeship, Myślenice Poviat, in the Tokarnia commune. It is located in the valley of the Bogdanówka river, which flows out from under Koskowa Góra.
Stołowa Góra (841 m a.s.l.) – a mountain massif in the Makowski Beskids, located south of Koskowa Góra. Forms a mountain massif stretched from west to east, bounded by the Skawa valleys and the Wieprzczanka, Bogdanówka, Łętówka and Osielec streams. Apart from the main peak of Table Mountain, there are two distinct peaks in the massif: Groń (809 m a.s.l.) and Łysa Góra (716 m a.s.l.).

1:45 Groń
3:27 Crossing blue and green trails
10:38 View od Stołowa Góra
12:01 Sanctuary of the Remembrance of the Soldier’s Deed – a chapel commemorating the fights during World War II
24:53 Stołowa Góra – peak
49:02 The chapel
1:00:10 View of Skomielna Czarna
1:14:51 Bogdanówka river
1:15:42 Skomielna Czarna, parking near the church

The film was recorded on May 16, 2020.

Add comment

Region