Wejście na Stołową Górę w Beskidzie Makowskim. Na Polanie Na Groniu pod Stołową Górą znajduje się Sanktuarium Pamięci Czynu Żołnierskiego. Wędrówkę kończymy na zalesionym szczycie Groń. Łatwa trasa dla każdego turysty z dość intensywnym podejściem w początkowej części szlaku.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Stołowa Góra ze Skomielnej Czarnej, Polska
🏞️ Trasa: Skomielna Czarna (474 m n.p.m.; 49.726865, 19.836255) – Stołowa Góra (841 m n.p.m.; 49.707232, 19.816160) – Groń (809 m n.p.m.; 49.704125, 19.800882)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 5,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 418 m
↘️ Suma zejść: 95 m

Beskid Makowski – grupa górska, część Beskidów Zachodnich, leżąca w południowej Polsce, w Europie Środkowej.
Skomielna Czarna – wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Tokarnia. Położona jest w dolinie rzeki Bogdanówki, która wypływa spod Koskowej Góry.
Stołowa Góra (841 m n.p.m.) — masyw górski w Beskidzie Makowskim, położony na południe od Koskowej Góry. Tworzy rozciągnięty z zachodu na wschód masyw górski, ograniczony dolinami Skawy oraz potoków Wieprzczanka, Bogdanówka, Łętówka i Osielec. Poza głównym wierzchołkiem Stołowej Góry w masywie znajdują się dwa wyraźne szczyty: Groń (809 m n.p.m.) i Łysa Góra (716 m n.p.m.).

0:25 Skomielna Czarna, parking w pobliżu kościoła
1:29 Rzeka Bogdanówka
9:50 Widok na Skomielną Czarną
34:51 Kapliczka
1:06:58 Stołowa Góra
1:17:58 Sanktuarium Pamięci Czynu Żołnierskiego – kaplica upamiętniająca walki w czasie II Wojny Światowej
1:27:37 Skrzyżowanie szlaków niebieskiego i zielonego
1:31:00 Groń

Film zarejestrowany w dniu 16 maja 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Stołowa Góra from Skomielna Czarna, Poland
🏞️ Route: Skomielna Czarna (474 m n.p.m.; 49.726865, 19.836255) – Stołowa Góra (841 m n.p.m.; 49.707232, 19.816160) – Groń (809 m n.p.m.; 49.704125, 19.800882)
🆔 Trail designation: green trail, blue trail
📏 Length: about 5.0 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 418 m
↘️ Sum down: 95 m

The Makowski Beskid – a mountain group, part of the Western Beskids, located in southern Poland, in Central Europe.
Skomielna Czarna – a village in Poland, located in the Lesser Poland Voivodeship, Myślenice Poviat, in the Tokarnia commune. It is located in the valley of the Bogdanówka river, which flows out from under Koskowa Góra.
Stołowa Góra (841 m a.s.l.) – a mountain massif in the Makowski Beskids, located south of Koskowa Góra. Forms a mountain massif stretched from west to east, bounded by the Skawa valleys and the Wieprzczanka, Bogdanówka, Łętówka and Osielec streams. Apart from the main peak of Table Mountain, there are two distinct peaks in the massif: Groń (809 m a.s.l.) and Łysa Góra (716 m a.s.l.).

0:25 Skomielna Czarna, parking near the church
1:29 Bogdanówka river
9:50 View of Skomielna Czarna
34:51 The chapel
1:06:58 Stołowa Góra – peak
1:17:58 Sanctuary of the Remembrance of the Soldier’s Deed – a chapel commemorating the fights during World War II
1:27:37 Crossing blue and green trails
1:31:00 Groń

The film was recorded on May 16, 2020.

Add comment

Region