Tag - Dolina Racławki

Dolina Racławki – dolina na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie, rozciągająca się pomiędzy miejscowościami Racławice i Dubie. Dnem Doliny płynie potok Racławka, który jest lewobrzeżnym dopływem Rudawy.