Spacer po malowniczej Dolinie Racławki. Z parkingu w Dubiu wędrujemy wzdłuż Potoku Racławka najpierw zielonym a następnie żółtym szlakiem turystycznym. Wędrówkę kończymy przy Źródle Bażana.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer Doliną Racławki, Polska
🏞️ Trasa: Dolina Racławki parking (295 m n.p.m.; 50.159553, 19.691437) – Źródło Bażana (339 m n.p.m.; 50.174211, 19.675816)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak
📏 Długość: około 2,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:35 h
↗️ Suma podejść: 70 m
↘️ Suma zejść: 26 m

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” – znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w województwie małopolskim. Na jego terenie znajdują się liczne doliny jarowe, przez które przepływają malownicze potoki. Zarówno w dolinach jak i na wierzchowinie znajduje się wiele jaskiń oraz ostańców skalnych. W skład parku wchodzą nastęujące dolinki: Wąwóz Podskalański, Dolina Kluczwody, Dolina Bolechowicka, Dolina Kobylańska (Karniowicka), Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, Dolina Racławki, Dolina Eliaszówki.

Dolina Racławki – dolina na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej rozciągająca się pomiędzy miejscowościami Racławice i Dubie. Dnem Doliny płynie potok Racławka, który jest lewobrzeżnym dopływem Rudawy. W zboczach Doliny Racławki występuje kilka wzniesień: Komarówka, Widoma, Zamczysko. Wcina się w nie kilka wąwozów, większe z nich to: Stradlina, Łątczany Dół, Żarnówczany Dół, Wąwóz Żarski i Zbrza.

Źródło Bażana – źródło w Dolinie Racławki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Woda ze źródła pobierana jest do lokalnych wodociągów. Wypływający z niego strumień ma długość zaledwie kilkadziesiąt metrow i jest lewobrzeżnym dopływem Racławki.

00:00:21 Dolina Racławki parking
00:02:07 Potok Racławka
00:06:00 Skrzyżowanie zielonego szlaku, żółtego szlaku i ścieżki edukacyjnej niebieskiej
00:07:31 Potok Racławka
00:14:46 Potok Racławka
00:24:38 Potok Racławka
00:26:06 Skałka z Nyżą
00:31:28 Źródło Bażana

Film zarejestrowany w dniu 5 czerwca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: A walk through the Racławka Valley, Poland
🏞️ Route: Racławka Valley – parking (295 m a.s.l.; 50.159553, 19.691437) – The Spring of Bażan (339 m a.s.l.; 50.174211, 19.675816)
🆔 Trail designation: green trail, yellow trail
📏 Length: about 2.1 km
⏲️ Walking time: about 0:35 h
↗️ Sum of approaches: 70 m
↘️ Sum down: 26 m

„Dolinki Krakowskie” Landscape Park – located in the Kraków-Częstochowa Upland in the Lesser Poland Voivodeship. On its territory there are numerous ravine valleys through which picturesque streams flow. Both in the valleys and on the plateau there are many caves and rock outliers. The park consists of the following valleys: Podskalański Gorge, Kluczwoda Valley, Bolechowice Valley, Kobylany Valley, Będkowice Valley, Szklarka Valley, Racławka Valley, Eliaszówka Valley.

Racławka Valley – a valley in the Kraków-Częstochowa Upland stretching between the villages of Racławice and Dubie. At the bottom of the valley flows the Racławka stream, which is a left-bank tributary of the Rudawa River. There are several hills on the slopes of the Racławka Valley: Komarówka, Widoma, and Zamczysko. Several ravines cut into them, the larger ones are: Stradlina, Łątczany Dół, Żarnówczany Dół, Żarski Gorge and Zbrza.

Spring of Bażan – a source in the Racławka Valley in the Kraków-Częstochowa Upland. The water from the spring is taken to the local water supply. The stream flowing out of it is only a few dozen meters long and is the left-bank tributary of the Racławka River.

00:00:21 Racławka Valley – parking
00:02:07 Racławka Stream
00:06:00 Crossroads of the green trail, the yellow trail and the blue educational trail
00:07:31 Racławka Stream
00:14:46 Racławka Stream
00:24:38 Racławka Stream
00:26:06 Skałka z Nyżą
00:31:28 Spring of Bażan

The film was recorded on June 5, 2021.

Region