Spacer po malowniczej Dolinie Racławki. Z parkingu w Dubiu wędrujemy wzdłuż Potoku Racławka najpierw zielonym a następnie żółtym szlakiem turystycznym. Wędrówkę kończymy przy Źródle Bażana.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer Doliną Racławki, Polska
🏞️ Trasa: Dolina Racławki parking (295 m n.p.m.; 50.159553, 19.691437) – Źródło Bażana (339 m n.p.m.; 50.174211, 19.675816)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, żółty szlak
📏 Długość: około 2,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:35 h
↗️ Suma podejść: 70 m
↘️ Suma zejść: 26 m

Dolina Racławki – dolina na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej rozciągająca się pomiędzy miejscowościami Racławice i Dubie. Dnem Doliny płynie potok Racławka, który jest lewobrzeżnym dopływem Rudawy. W zboczach Doliny Racławki występuje kilka wzniesień: Komarówka, Widoma, Zamczysko. Wcina się w nie kilka wąwozów, większe z nich to: Stradlina, Łątczany Dół, Żarnówczany Dół, Wąwóz Żarski i Zbrza.
Zbocza doliny są bardzo strome, miejscami skaliste. Całą dolinę pokrywa las bukowy (trzy typy buczyn: karpacka, ciepłolubna i kwaśna) oraz lasy grądowe, a także łęgi olszowe. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 27 gatunków roślin chronionych, m.in.: buławnik mieczolistny, kruszczyk szerokolistny, pokrzyk wilcza jagoda, widłak goździsty, żłobik koralowy, śnieżyczka przebiśnieg, orlik pospolity. Rośnie tutaj najpiękniejszy spośród „polskich” storczykowatych – obuwik pospolity. Znajdują się tu pomniki przyrody (3 buki, lipa). Dość obfity potok Racławka płynie bystro, tworzy jary, baseniki i niewielkie wodospady lub bystrza. Przy wylocie wąwozu Stradlina zasila go wydajne Źródło Bażana.

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” – znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w województwie małopolskim. Na jego terenie znajdują się liczne doliny jarowe, przez które przepływają malownicze potoki. Zarówno w dolinach jak i na wierzchowinie znajduje się wiele jaskiń oraz ostańców skalnych. W skład parku wchodzą nastęujące dolinki: Wąwóz Podskalański, Dolina Kluczwody, Dolina Bolechowicka, Dolina Kobylańska (Karniowicka), Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, Dolina Racławki, Dolina Eliaszówki.

Źródło Bażana – źródło w Dolinie Racławki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Woda ze źródła pobierana jest do lokalnych wodociągów. Wypływający z niego strumień ma długość zaledwie kilkadziesiąt metrow i jest lewobrzeżnym dopływem Racławki.

00:00:21 Dolina Racławki parking
00:02:07 Potok Racławka
00:06:00 Skrzyżowanie zielonego szlaku, żółtego szlaku i ścieżki edukacyjnej niebieskiej
00:07:31 Potok Racławka
00:14:46 Potok Racławka
00:24:38 Potok Racławka
00:26:06 Skałka z Nyżą
00:31:28 Źródło Bażana

Film zarejestrowany w dniu 5 czerwca 2021 roku.

Region