Region: Moravskoslezské Beskydy / Moravian-Silesian Beskids

🇨🇿
Moravskoslezské Beskydy – pohoří na hranici České republiky a Slovenska. Je to nejzápadnější část Západních Beskyd ve Vnějších Západních Karpatech. Od severozápadu s výrazným prahem klesá v Moravskoslezském podhůří (součást Podbeskydské pahorkatiny), na jih od Wsetyńských hor je oddělen Rożnovským příkopem s údolím Dolné Beczwy, na jihu- na východě ji odděluje od Jaworniki horní údolí Kisuca, na východě od Beskyd Śląski odděluje Jabłonkowski příkop, kterým protéká řeka Olza, a Międzygórze Jabłonkowskie s vrcholem Girowa. Rozloha takto označeného mezoregionu je 623 km² a pokrývá jihozápadní část Těšínského Slezska a severovýchodní část Moravy.
Moravskoslezské Beskydy tvoří karpatský flyš, převážně slezský napa. Dominují mu godulské pískovce, tvoří se istebenské pískovce.
Fyzikálně a geograficky se tato pohoří dělí na tři mikroregiony: Radhošťská hornatina, Lysohorská hornatina a Klokočovská hornatina.
Nejvyšším vrcholem je Lysá hora (1324 m n.m.).

🇬🇧
Moravian-Silesian Beskids – a mountain range on the border of the Czech Republic and Slovakia. It is the westernmost part of the Western Beskids in the Outer Western Carpathians. From the north-west, it descends with a distinct threshold in the Moravian-Silesian Foothills (part of the Podbeskydská pahorkatina), to the south from the Wsetyńskie Mountains it is separated by the Rożnów Trench with the Dolna Beczwa valley, in the south-east the upper Kisuca valley separates it from Jaworniki, in the east from the Beskid Śląski is separated by the Jabłonkowski Trench with the Olza River flowing through it and Międzygórze Jabłonkowskie with the Girowa peak. The area of ​​the mesoregion so designated is 623 km² and covers the south-western part of Cieszyn Silesia and the north-eastern part of Moravia.
The Moravian-Silesian Beskids are made of the Carpathian flysch, mainly of the Silesian nappa. It is dominated by the Godul sandstones, while the Istebna sandstones form.
In terms of physics and geography, these mountains are divided into three microregions: Radhošťská hornatina, Lysohorská hornatina, and Klokočovská hornatina.
The highest peak is Lysá hora (1324 m a.s.l.).

Moravskoslezské Beskydy - Malý Travný
Video

Malý Travný

Druhá část podzimního výšlapu v Moravskoslezských Beskydech v České republice. Z vrcholu Travný sestoupíme do městečka Morávka. Vydáme se na východ po hlavním hřebeni masivu Travného, ​​až se dostaneme na nepříliš viditelný vrchol Malého Travného. Poté se cesta stáčí na sever a po hřebeni...

Read More
Moravskoslezské Beskydy - Travný
Video

Travný

Podzimní túra v Moravskoslezských Beskydech v České republice. Z Morávky stoupáme na Travný, šestý nejvyšší vrchol tohoto pohoří. Na vrchol nevede žádná turistická stezka, jdeme po silnicích a cestách vyznačených v mapě. Z parkoviště Morávka - Malé Lipové se vydáme na západ, překročíme...

Read More
Moravskoslezské Beskydy - Malý Smrk
Video

Malý Smrk

Druhá část letní túry v Moravskoslezských Beskydech v České republice. Ze Smrku sestupujeme přes Malý Smrk do Ostravice. Po červené dojdeme po cestě do průsmyku Smrk, kde navštívíme vyhlídku s nádherným panoramatem Lysé hory. U průsmyku opouštíme stezku a jdeme po cestě na Malý Smrk...

Read More
Moravskoslezské Beskydy - Smrk
Video

Smrk

Letní turistika v Moravskoslezských Beskydech. Z Ostravice se vydáme po červené na Smrk, druhý nejvyšší vrchol Beskyd. Stezka zpočátku vede krásným bukovým a jedlovým lesem. Překročíme Bučací potok a vystoupáme do nadmořské výšky 1 100 m n. m. kde se objevují četné vrby a jeřabiny...

Read More
Moravskoslezské Beskydy - Malchor
Video

Malchor

Druhá část letní túry v Moravskoslezských Beskydech v České republice. Z Lysé hory sestoupíme do malého průsmyku a poté vystoupáme na zalesněný vrchol Malchor. Vrchol je mimo stezku, vede k němu v mapě neznačená cesta. Po návratu do průsmyku scházíme po modré a zelené na parkoviště u...

Read More
Moravskoslezské Beskydy - Lysá Hora
Video

Lysá hora

Letní túra v Moravskoslezských Beskydech v České republice. Z Malenovic vystoupáme na Lysou horu, nejvyšší vrchol těchto beskyd. Po zelené stezku k prameni U korýtka. Dále se vydáme po žluté stezku do Rezervace Ondrášovy díry. Za rezervací vstupujeme na červenou stezku vedoucí na vrchol...

Read More