Region: Pieniny / Pieniny Mountains

🇵🇱
Pieniny – pasmo górskie w łańcuchu Karpat, położone w południowej Polsce i północnej Słowacji. Stanowią część ciągnącego się na długości ok. 550 km pienińskiego pasa skałkowego, oddzielającego zewnętrzne Karpaty fliszowe od Karpat wewnętrznych tzw. krystalicznych. Od południa graniczą z pasmem Magury Spiskiej, od północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim. Tworzą wyodrębnione pasmo górskie o długości ok. 35 km i szerokości do 6 km podzielone, przełomami Dunajca na trzy części:
– Pieniny Spiskie między Dursztynem a Niedzicą z najwyższą kulminacją Żaru (883 m n.p.m.),
– Pieniny Właściwe leżące między Czorsztynem a Szczawnicą, ze szczytem Okrąglicy (982 m. n.p.m.) w masywie Trzech Koron,
– Małe Pieniny rozciągające się między Dunajcem na wysokości Szczawnicy a przełęczą Rozdziele na wschodzie. Najwyższą kulminacją tej części pasma jest Wysoka (1050 m n.p.m.)
Najatrakcyjniejszym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragmentem pasma są Pieniny Właściwe. Szczyty mają tu piękne i ostre sylwetki a doliny miejscami postać wąwozów skalnych. Północne zbocza opadają ku dolinom stosunkowo łagodnie, zaś w stronę Dunajca obrywają się efektownie wapiennymi ścianami o wystawie południowej lub wschodniej i wysokości dochodzącej do 300 m.

🇬🇧
Pieniny Mountains – a mountain range in the Carpathian range, located in southern Poland and northern Slovakia. They are part of the 550 km long Pieniny rock belt, which separates the outer flysch Carpathians from the inner Carpathians, the so-called crystalline. They border the Magura Spiska range from the south, and the Gorce and Beskid Sądecki ranges from the north. They form a separate mountain range, approx. 35 km long and up to 6 km wide, divided by the Dunajec gorges into three parts:
– Pieniny Spiskie between Dursztyn and Niedzica with the highest culmination of Żar (883 m above sea level),
– Pieniny Proper situated between Czorsztyn and Szczawnica, with the summit of Okrąglica (982 m above sea level) in the Trzy Korony massif,
– The Small Pieniny Mountains stretching between the Dunajec River near Szczawnica and the Rozdziele Pass in the east. The highest culmination of this part of the range is Wysoka (1050 m above sea level)
In terms of nature and landscape, the most attractive part of the range is the Pieniny Proper. The peaks here have beautiful and sharp outlines, and the valleys in some places have the form of rocky gorges. The northern slopes descend relatively gently towards the valleys, while towards the Dunajec they are cut effectively by limestone walls with a southern or eastern exposure and a height of up to 300 m.

Pieniny - Jaworzyna
Video

Jaworzyna

Druga część letniej wędrówki po Pieninach. Schodzimy ze Smerekowej, trzeciego co do wysokości szczytu Pienin i wchodzimy na Jaworzynę, drugi co do wysokości szczyt tego pasma górskiego. Na szczyt nie prowadzi żadna ścieżka, nie jest on oznaczany na mapach. Następnie schodzimy drogami i...

Read More
Pieniny - Smerekowa
Video

Smerekowa (Vysoká)

Letnia wędrówka po Pieninach. Wchodzimy na Smerekową, leżący po słowackiej stronie trzeci co do wysokości szczyt Pienin. Wyruszamy z Jaworek i przechodzimy przez malowniczy Rezerwat Biała Woda. Po wyjściu z rezerwatu podchodzimy widokowym podejściem na Przełęcz Rozdziela. Z przełęczy...

Read More
Pieniny Durbaszka
Video

Durbaszka

Druga część malowniczej wędrówki po Pieninach. Schodzimy z Wysokiej na Przełęcz Kapralowa Wysoka i za nią podchodzimy na niewielką grań bez nazwy. Z grani schodzimy na Przełęcz Stachurówki, z której podchodzimy na mało znany szczyt Borsuczyny. Następnie podchodzimy na Durbaszkę, widokowy...

Read More
Pieniny - Wysoka i Wąwóz Homole
Video

Wąwóz Homole i Wysoka

Malownicza wędrówka po Pieninach. Z parkingu w miejscowości Jaworki wyruszamy zielonym szlakiem przez przepiękny Wąwóz Homole w kierunku Wysokiej. Po wyjściu z Wąwozu wchodzimy na widokową polanę Pod Wysoką, na której mijamy Jawor Strażaków i niewielkie źródełko w górnej części polany...

Read More
Video

Zamkowa Góra

Zejście z Trzech Koron przez Zamkową Górę do Krościenka nad Dunajcem. Po drodze podziwiamy przepiękną Polanę Kosarzyska oraz rozległą Polanę Wyrobek. Trasa dla średnio zaawansowanych turystów. Wirtualna wędrówka w formie filmu wideo.

Read More
Video

Trzy Korony

Wejście na Trzy Korony z Krościenka nad Dunajcem przez Bańków Gronik, Polanę Wyrobek i Przełęcz Szopka. Po drodze podziwiamy piękne pienińskie polany. Trasa dla średnio zaawansowanych turystów z dużym podejściem około 600 m. Zapis wędrówki w formie filmu wideo.

Read More