Wejście na Trzy Korony z Krościenka nad Dunajcem przez Bańków Gronik, Polanę Wyrobek i Przełęcz Szopka. Po drodze podziwiamy piękne pienińskie polany. Trasa dla średnio zaawansowanych turystów z dużym podejściem około 600 m. Zapis wędrówki w formie filmu wideo.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Trzy Korony z Krościenka nad Dunajcem, Polska
🏞️ Trasa: Krościenko nad Dunajcem parking (438 m n.p.m.; 49.439648, 20.422007) – Bańków Gronik (689 m n.p.m.; 49.426459, 20.413322) – Przełęcz Szopka (779 m n.p.m.; 49.419004, 20.408047) – Trzy Korony (982 m n.p.m.; 49.413802, 20.414218)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 3,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 579 m
↘️ Suma zejść: 29 m

Pieniny – pasmo górskie w łańcuchu Karpat, położone w południowej Polsce i północnej Słowacji, będące najwyższą częścią długiego, porozdzielanego pasa skałek wapiennych (Pieniński Pas Skałkowy). Najwyższy szczyt – Wysoka (Wysokie Skałki; 1050 m n.p.m.)
Przełęcz Szopka – przełęcz w Pieninach na wysokości 779 m n.p.m. pomiędzy szczytami Trzech Koron (982 m n.p.m.) a wzniesieniem Czoło (815 m n.p.m.).
Trzy Korony (982 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Pienin Środkowych należący do Masywu Trzech Koron.

00:33 Krościenko nad Dunajcem parking
03:11 Widok na Krościenko nad Dunajcem
08:10 Kapliczka i Krzyż
13:04 Widok na Krościenko nad Dunajcem
20:42 Toporzysko, skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku
34:18 Bańków Gronik, skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
38:39 Potok Pieniny
43:50 Polana Wyrobek, skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
53:10 Przełęcz Szopka, skrzyżowanie żółtego i niebieskiego szlaku
01:08:34 Polana Pieniny
01:13:14 Pod Trzema Koronami
01:18:19 Trzy Korony

Film zarejestrowany w dniu 5 września 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Three Crowns from Krościenko nad Dunajcem, Poland
🏞️ Route: Krościenko nad Dunajcem parking (438 m a.s.l.; 49.439648, 20.422007) – Bańków Gronik (689 m a.s.l.; 49.426459, 20.413322) – Szopka Pass (779 m a.s.l.; 49.419004, 20.408047) -Three Crowns (982 m a.s.l.; 49.413802, 20.414218)
🆔 Trail designation: yellow trail, blue trail
📏 Length: about 3.9 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 579 m
↘️ Sum down: 29 m

The Pieniny Mountains – a mountain range in the Carpathian range, located in southern Poland and northern Slovakia, being the highest part of a long, separated belt of limestone rocks (Pieniny Rock Belt). The highest peak – Wysoka (Wysokie Skałki; 1050 m a.s.l.)
Szopka Pass – the pass in the Pieniny Mountains at an altitude of 779 m above sea level between the peaks of Trzy Korony (982 m a.s.l.) and the Czoło hill (815 m a.s.l.).
Three Crowns (982 m a.s.l.) – the highest peak of the Central Pieniny, belonging to the Three Crowns Massif.

00:33 Krościenko nad Dunajcem parking
03:11 View of Krościenko on the Dunajec River
08:10 Chapel and Cross
13:04 View of Krościenko on the Dunajec River
20:42 Toporzysko, crossroads of yellow and green trail
34:18 Bańków Gronik, crossroads of yellow and blue trail
38:39 The Pieniny Stream
43:50 Wyrobek Glade, crossroads of yellow and blue trail
53:10 Szopka Pass, crossroads of yellow and blue trail
01:08:34 Pieniny Glade
01:13:14 Under the Three Crowns
01:18:19 Three Crowns

The film was recorded on September 5, 2020.

Region