Region: Pogórze Wielickie / Wieliczka Foothills

🇵🇱
Pogórze Wielickie – mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy dolinami Skawy i Raby, u stóp Beskidu Makowskiego.
Budowę Pogórza Wielickiego stanowią równoleżnikowe szerokie garby (maks. wys. ponad 550 m), rozcięte dolinami licznych dopływów Wisły. W jego skład wchodzą dwa pasma górskie: Pasmo Barnasiówki i Pasmo Bukowca.
Najwyższe szczyty: Barnasiówka (566 m), Pisana (545 m), Dalin (506 m), Bukowiec (455 m), Lisia Góra (438 m), Podgranicznik (431 m), Wierzchogóra (414 m), Wilkówka (374 m).

🇬🇧
Wieliczka Foothills – a physical and geographic mesoregion, covering a fragment of the Beskids foreland, located between the Skawa and Raba valleys, at the foot of the Makowski Beskids.
The structure of the Wieliczka Foothills consists of latitudinal wide humps (max. Height over 550 m), cut by the valleys of numerous tributaries of the Vistula. It consists of two mountain ranges: the Barnasiówka Range and the Bukowiec Range.
The highest peaks: Barnasiówka (566 m), Pisana (545 m), Dalin (506 m), Bukowiec (455 m), Lisia Góra (438 m), Podgranicznik (431 m), Wierzchogóra (414 m), Wilkówka (374 m).