Wirtualny spacer po wzgórzach w miejscowości Biskupice koło Wieliczki. Wędrówkę rozpoczynamy na parkingu pod Kościołem pw. Świętego Marcina, skąd roztacza się wspaniały widok na Pogórza Bocheńskie, Wiśnickie i Rożnowskie. Następnie leśnymi drogami podchodzimy na Bukową Górę, na której odnaleziono ślady grodziska datowanego na przełom epoki brązu i żelaza. Z Bukowej Góry schodzimy do Biskupic odwiedzając po drodze Grób Nieznanego Żołnierza.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Bukowa Góra w Biskupicach, Polska
🏞️ Trasa: Kościół pw. Świętego Marcina w Biskupicach (366 m n.p.m.; 49.965970, 20.117946) – Granica Biskupic i Sułowa (376 m n.p.m.; 49.956784, 20.114572) – Bukowa Góra (342 m n.p.m.; 49.962464, 20.113719) – Grób Nieznanego Żołnierza (337 m n.p.m.; 49.962171, 20.115044) – Kościół pw. Świętego Marcina w Biskupicach (366 m n.p.m.; 49.965970, 20.117946)
🆔 Oznaczenie: drogi i ścieżki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 3,7 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 149 m
↘️ Suma zejść: 149 m

00:01:51 Kościół pw. Świętego Marcina w Biskupicach
00:04:34 Kapliczka
00:05:51 Kapliczka
00:21:35 Granica Biskupic i Sułowa
00:33:26 Potok
00:37:44 Potok
00:44:56 Bukowa Góra
00:48:57 Grób Nieznanego Żołnierza
00:52:13 Potok Bogusława
01:03:09 Kościół pw. Świętego Marcina w Biskupicach

Pogórze Wielickie – mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy dolinami Skawy i Raby, u stóp Beskidu Makowskiego.
Budowę Pogórza Wielickiego stanowią równoleżnikowe szerokie garby (maks. wys. ponad 550 m), rozcięte dolinami licznych dopływów Wisły. W jego skład wchodzą dwa pasma górskie: Pasmo Barnasiówki i Pasmo Bukowca.
Najwyższe szczyty: Barnasiówka (566 m), Pisana (545 m), Dalin (506 m), Bukowiec (455 m), Lisia Góra (438 m), Podgranicznik (431 m), Wierzchogóra (414 m), Wilkówka (374 m).

Bukowa Góra – wzniesienie o wysokości 342 m n.p.m. na Pogórzu Wielickim w miejscowości Biskupice. Na szczycie wzniesienia znajdowało się grodzisko powstałe na przełomie epoki brązu i żelaza a więc w okolicach 2500 do 3000 lat temu. Grodzisko powstało prawdopodobnie przez zniwelowanie całego wierzchołka wzniesienia tak by powstał majdan w kształcie owalu o średnicach około 120 na 60 metrów. Majdan był otoczony wałem ziemnym a dodatkowo od strony północnej znajdował się kolejny wał oddzielony od głównego suchą fosą. Archeolodzy odkryli na wzniesieniu liczne ślady ceramiki z końcowej fazy epoki brązu.

Film zarejestrowany w dniu 3 lutego 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Bukowa Hill in Biskupice, Poland
🏞️ Route: Church of Saint Martin in Biskupice (366 m a.s.l.; 49.965970, 20.117946) – Biskupice and Sułów border (376 m a.s.l.; 49.956784, 20.114572) – Bukowa Hill (342 m a.s.l.; 49.962464, 20.113719) – Tomb of the Unknown Soldier (337 m a.s.l.; 49.962171, 20.115044) – Church of Saint Martin in Biskupice (366 m a.s.l.; 49.965970, 20.117946)
🆔 Trail designation: forest alleys marked on the map
📏 Length: about 2.9 km
⏲️ Walking time: about 0:30 h
↗️ Sum of approaches: 45 m
↘️ Sum down: 45 m

00:01:51 Church of Saint Martin in Biskupice
00:04:34 Chapel
00:05:51 Chapel
00:21:35 Biskupice and Sułów border
00:33:26 Stream
00:37:44 Stream
00:44:56 Bukowa Hill
00:48:57 Tomb of the Unknown Soldier
00:52:13 Bogusława Stream
01:03:09 Church of Saint Martin in Biskupice

Wieliczka Foothills – a physical and geographic mesoregion, covering a fragment of the Beskids foreland, located between the Skawa and Raba valleys, at the foot of the Makowski Beskids.
The structure of the Wieliczka Foothills consists of latitudinal wide humps (max. Height over 550 m), cut by the valleys of numerous tributaries of the Vistula. It consists of two mountain ranges: the Barnasiówka Range and the Bukowiec Range.
The highest peaks: Barnasiówka (566 m), Pisana (545 m), Dalin (506 m), Bukowiec (455 m), Lisia Góra (438 m), Podgranicznik (431 m), Wierzchogóra (414 m), Wilkówka (374 m).

Bukowa Góra – a hill with a height of 342 m a.s.l. in the Wieliczka Foothills in the town of Biskupice. At the top of the hill there was a stronghold built at the turn of the Bronze Age and Iron Age, i.e. around 2,500 to 3,000 years ago. The stronghold was probably created by leveling the entire top of the hill so that an oval-shaped trough with diameters of about 120 by 60 meters was created. Maidan was surrounded by an earth embankment and, additionally, on the north side there was another embankment separated from the main one by a dry moat. Archaeologists discovered numerous traces of pottery from the end of the Bronze Age on the hill.

The film was recorded on February 3, 2022.

Region