Zejście z Barnasiówki przez Dalin do Myślenic. Barnasiówka to najwyższy szczyt Pogórza Wielickiego w całości porośnięty lasem. Po wyjściu z lasu roztaczają się przepiękne widoki na Myślenice i okolice. Łatwy, leśny szlak dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Barnasiówki do Myślenic, Polska
🏞️ Trasa: Barnasiówka (566 m n.p.m.; 49.837152, 19.883645) – Dalin (506 m n.p.m.; 49.843075, 19.908342) – Myślenice, Górne Przedmieście (330 m n.p.m.; 49.837443, 19.921710)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak
📏 Długość: około 3,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:50 h
↗️ Suma podejść: 28 m
↘️ Suma zejść: 261 m

Pogórze Wielickie – mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy dolinami Wieprzówki i Raby. Na zachodzie graniczy z Pogórzem Śląskim, na północnym zachodzie z Kotliną Oświęcimską, na północy z Bramą Krakowską, na południowym wschodzie z Pogórzem Wiśnickim a na południu z Beskidem Makowskim. Najwyższy szczyt to Barnasiówka (566 m n.p.m.).
Dalin – wzniesienie o wysokości 506 m na Pogórzu Wielickim. Znajduje się na północno-wschodnim krańcu pasma Barnasiówki. Jest w większości zalesione. Stoki południowo-wschodnie opadają do doliny Bysinki oddzielającej go od Beskidu Makowskiego, stoki północno-zachodnie i północne do doliny potoków Studzianka i Głogoczówka.
Barnasiówka (566 m) – najwyższy szczyt na Pogórzu Wielickim, znajduje się w Paśmie Barnasiówki. Jest całkowicie porośnięty lasem. Południowe stoki Barnasiówki opadają do doliny Bysinki w Bysinie, z północnych spływa potok Studzianka, będący dopływem Głogoczówki.

00:39 Barnasiówka
25:28 Dalin
33:12 Widok na Myślenice
44:50 Myślenice, koniec ulicy Henryka Dąbrowskiego

Film zarejestrowany w dniu 4 lipca 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Barnasiówka to Myślenice, Poland
🏞️ Route: Barnasiówka (566 m a.s.l.; 49.837152, 19.883645) – Dalin (506 m a.s.l.; 49.843075, 19.908342) – Myślenice, Upper Suburb (330 m a.s.l.; 49.837443, 19.921710)
🆔 Trail designation: yellow trail
📏 Length: about 3.3 km
⏲️ Walking time: about 0:50 h
↗️ Sum of approaches: 28 m
↘️ Sum down: 261 m

The Wieliczka Foothills – a physico-geographic mesoregion, covering a fragment of the Beskids foreground, located between the Wieprzówka and Raba valleys. In the west it borders with the Silesian Foothills, in the north with the Oświęcim Basin, in the north with the Krakowska Gate, in the south-east with the Wiśnickie Foothills and in the south with the Makowski Beskids. The highest peak is Barnasiówka (566 m a.s.l.).
Dalin – 506 m high hill in the Wieliczka Foothills. It is located at the north-eastern end of the Barnasiówka Range. It is mostly forested. The south-eastern slopes descend to the Bysinka valley that separates it from the Makowski Beskids, the north-west and northern slopes to the valley of the Studzianka and Głogoczówka streams.
Barnasiówka (566 m) – the highest peak in the Wieliczka Foothills, it is located in the Barnasiówka Range. It is completely covered with forest. The southern slopes of Barnasiówka descend to the Bysinka valley in Bysin, the Studzianka stream flows from the northern slopes, which is a tributary of the Głogoczówka.

00:39 Barnasiówka
25:28 Dalin
33:12 View of Myślenice
44:50 Myślenice, end of Henryk Dąbrowski Street

The film was recorded on July 4, 2020.

Add comment

Region