Tag - Rezerwat przyrody Góra Chełm

W Polsce znajdują się dwa rezerwaty o tej samej nazwie.

Rezerwat Przyrody Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim w województwie podkarpackim. Leży w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Ma powierzchnię 155,25 ha. To rezerwat leśny, którego przedmiotem ochrony jest enklawa lasów bukowych porastających Górę Chełm oraz zespoły źródliskowe.

Rezerwat przyrody Góra Chełm na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim w miejscowości Hutki-Kanki. Obejmuje górne partie wzgórza Góra Chełm o wysokości 440 m n.p.m. Zajmuje powierzchnię 23,52 ha. Powstał w celu ochrony porastającej Górę Chełm żyznej buczyny sudeckiej. W skład drzewostanu obok buka wchodzą także jodła, jawor i grab, a w runie występują m.in. żywiec dziewięciolistny, przytulia wonna i szczyr trwały.