Jesienny spacer po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wędrówkę zaczynamy w Rezerwacie Góra Chełm położonego w miejscowości Hutki-Kanki. Rezerwat porasta piękny las z dominującą las buczyną sudecką, rzadko spotykaną w tej części Polski. Dalej wędrujemy Szlakiem Tysiąclecia prowadzącym przez piękne lasy Jury pomiędzy licznymi wapiennymi skałami do miejscowości Żelazko.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka z Rezerwatu Góra Chełm do wsi Żelazko, Polska
🏞️ Trasa: Rezerwat Góra Chełm (401 m n.p.m.; 50.408682, 19.496682) – Droga wojewódzka nr 791 (461 m n.p.m.; 50.416660, 19.539903) – Żelazko parking (446 m n.p.m.; 50.416701, 19.557424)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 5,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 151 m
↘️ Suma zejść: 102 m

00:00:21 Rezerwat Góra Chełm
00:55:53 Droga wojewódzka nr 791
01:08:42 Żelazko
01:13:39 Żelazko parking

Rezerwat przyrody Góra Chełm – leśny rezerwat przyrody zlokalizowany w województwie śląskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, we wsi Hutki-Kanki. Obejmuje górne partie wzgórza, wznoszącego się nieco ponad 440 m n.p.m., znanego jako Góra Chełm lub Góra Chełmska, które jest jednym z najdalej wysuniętych na południowy zachód wzniesień Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Wzgórze ma formę ostańca, nieznacznie wyciągniętego w linii wschód-zachód i zwieńczonego licznymi formacjami skalnymi o dwóch wyraźnych kulminacjach (441 i 443 m n.p.m.). Zbudowane jest z jurajskich wapieni, mocno zerodowanych i pociętych licznymi szczelinami. W partiach szczytowych odsłaniają się lite skały wapienne.
Północne stoki góry Chełm porasta las bukowy zaliczany do żyznej buczyny sudeckiej. Mimo, że centrum występowania tego zbiorowiska leśnego znajduje się w Sudetach, to również na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej można je spotkać. Wiele drzew osiągnęło wiek 100-200 lat.
W 2003 roku w północnej części rezerwatu miał miejsce pożar. W jego wyniku spłonęło wiele drzew a pozostałe zostały osłabione. Silne wiatry łamią i przewracają osłabione drzewa. Ze względów bezpieczeństwa wstęp na górę Chełm jest obecnie zabroniony.

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Film zarejestrowany w dniu 21 listopada 2021 roku.

Region