Region: Garb Tenczyński / Tenczynek Hills

🇵🇱
Garb Tenczyński – południowy fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, oddzielony od zasadniczej części wyżyny zapadliskiem tektonicznym Rowu Krzeszowickiego. Jest to zrąb tektoniczny o dość skomplikowanej budowie geologicznej, upadający uskokami do Kotliny Oświęcimskiej i Bramy Krakowskiej. Najwyższym punktem jest Góra Zamkowa w Rudnie koło Tenczynka (411 m n.p.m.).
Region jest silnie zalesiony, ponad 1/3 obszaru zajmują lasy (buczyny karpackie, bory mieszane sosnowo-dębowe, łęgi olszowe oraz lasy grądowe). W jego urozmaiconym krajobrazie znajdują się m.in. liczne ostańce z wapieni górno-jurajskich podlegające procesom krasowym, niewielkie jaskinie i paleozoiczne skały pochodzenia wulkanicznego.

🇬🇧
Tenczynek Hills – the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland, separated from the main part of the upland by a tectonic sinkhole of the Krzeszowice Trench. It is a tectonic framework with a rather complicated geological structure, falling with faults to the Oświęcim Basin and the Kraków Gate. The highest point is the Castle Hill in Rudno near Tenczynek (411 m above sea level).
The region is heavily forested, more than 1/3 of the area is covered by forests (Carpathian beech forests, mixed pine and oak forests, alder forests and oak-hornbeam forests). In its varied landscape there are, among others numerous inselbergs of Upper Jurassic limestones undergoing karst processes, small caves and Palaeozoic rocks of volcanic origin.

Garb Tenczyński - Kajasówka
Video

Kajasówka

Wiosenna wędrówka po Rezerwacie Przyrody Kajasówka. Z leśnego parkingu w Przegini Duchownej czerwonym szlakiem spacerowym dochodzimy do punktu widokowego z rozległą panoramą miejscowości Rybna i Czułówek. Po wejściu do rezerwatu od wschodniej strony widokowym grzbietem zrębu tektonicznego...

Read More
Garb Tenczyński - Rezerwat przyrody Zimny Dół
Video

Rezerwat Zimny Dół

Letnia wędrówka po wzgórzach i dolinach Garbu Tenczyńskiego. Z parkingu pod kościołem w Czułowie ruszamy drogami i ścieżkami oznaczonym na mapie do górnej części wąwozu Rezerwatu Zimny Dół. Po wejściu na czerwony szlak schodzimy wąwozem do rezerwatu. Na jego terenie wyznaczona została...

Read More
Garb Tenczyński - Wawóz Półrzeczki
Video

Wąwóz Półrzeczki

Wirtualna wędrówka po wzgórzach Garbu Tenczyńskiego. Pierwsza część wędrówki to przejście niebieskim szlakiem przez Wąwóz Półrzeczki i wizyta w Jaskini na Łopiankach. Następnie schodzimy ze szlaku i widokowymi wniesieniami w miejscowości Brzoskwinia dochodzimy do Szlaku Tenczyńskiego...

Read More
Las Zabierzowski
Video

Las Zabierzowski

Zimowy spacer po Lesie Zabierzowskim porastającym Garb Tenczyński, który stanowi jeden z czterech mezoregionów wchodzących w skład Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wędrówka rozpoczyna się w Zabierzowie przy ulicy Podleśnej i niebieskim szlakiem dochodzimy do leśnej drogi prowadzącej do...

Read More
Video

Bukowa Góra

Zejście z Bukowej Góry do miejscowości Nielepice na Garbie Tenczyńskim. Początek wędrówki rozpoczyna się na szczycie Bukowej Góry w Lesie Zwierzyniec, następnie schodzimy przez Kubińcowe Skały do wąwozu Pierunkowy Dół. W Nielepicach odwiedzamy jeszcze Kaplicę Świętego Józefa. Łatwy...

Read More
Video

Dębowa Góra

Wędrówka na Dębową Górę w Nielepicach. Na początku odchodzimy odnogą zielonego szlaku na Skałę z Krzyżem. Następnie wchodzimy na Skałę na Dębowej Górze, z której roztacza się piękny widok na okolice. Miejscem docelowym wędrówki jest zalesiony szczyt Bukowa Góra. Łatwa trasa dla każdego...

Read More