Zejście z Bukowej Góry do miejscowości Nielepice na Garbie Tenczyńskim. Początek wędrówki rozpoczyna się na szczycie Bukowej Góry w Lesie Zwierzyniec, następnie schodzimy przez Kubińcowe Skały do wąwozu Pierunkowy Dół. W Nielepicach odwiedzamy jeszcze Kaplicę Świętego Józefa. Łatwy, widokowy szlak dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Bukowa Góra w Nielepicach, Polska
🏞️ Trasa: Bukowa Góra (378 m n.p.m.; 50.100742, 19.685617) – Kubińcowe Skały – Pierunkowy Dół – Nielepice parking (307 m n.p.m.; 50.106589, 19.709337)
🆔 Oznaczenie: zielomy szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 2,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:50 h
↗️ Suma podejść: 63 m
↘️ Suma zejść: 136 m

Garb Tenczyński – południowy fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, mezoregion fizycznogeograficzny położony na zachód od Krakowa, oddzielony od zasadniczej części wyżyny zapadliskiem tektonicznym Rowu Krzeszowickiego. Jest to zrąb tektoniczny o dość skomplikowanej budowie geologicznej, upadający uskokami do Kotliny Oświęcimskiej i Bramy Krakowskiej. Najwyższym punktem jest Góra Zamkowa w Rudnie koło Tenczynka (411 m n.p.m.).
Bukowa Góra (378 m n.p.m.) – zalesione wzgórze terytorialnie należące do wsi Nielepice. Znajduje się w Lesie Zwierzyniec na Garbie Tenczyńskim będącym częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Kubińcowe Skały – grupa kilkunastu skał w Pierunkowym Dole, w miejscowości Nielepice, w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów. Znajdują się na Garbie Tenczyńskim należącym do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Pierunkowy Dół – wąwóz na Garbie Tenczyńskim wchodzący w skład Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się na południowy zachód od centrum wsi Nielepice. Lewe zbocza wąwozu tworzy Bukowa Góra, prawe porośnięty lasem grzbiet z Kubińcowymi Skałami.
Nielepice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Zabierzów.

00:00:20 Bukowa Góra
00:02:14 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
00:13:24 Skrzyżowanie zielonego i niebieskiego szlaku (Nad Pierunkowym Dołem)
00:14:47 Widok na Pierunkowy Dół
00:16:18 Kubińcowe Skały
00:21:16 Pierunkowy Dół
00:26:53 Nielepice
00:39:23 Skrzyżowanie zielonego, niebieskiego i czarnego szlaku
00:40:12 Kaplica Świętego Józefa
00:44:00 Nielepice parking

Film zarejestrowany w dniu 21 listopada 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Bukowa Mountain in Nielepice, Poland
🏞️ Route: Bukowa Mountain (378 m n.p.m.; 50.100742, 19.685617) – Kubińcowe Skały – Pierunkowy Dół – Nielepice parking (307 m n.p.m.; 50.106589, 19.709337)
🆔 Trail designation: green trail, blue trail,
📏 Length: about 2.9 km
⏲️ Walking time: about 0:50 h
↗️ Sum of approaches: 63 m
↘️ Sum down: 136 m

Tenczyński Hump – the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland, a physical and geographic mesoregion located west of Kraków, separated from the main part of the upland by a tectonic sinkhole of the Krzeszowice Trench. It is a tectonic framework with a rather complicated geological structure, falling with faults to the Oświęcim Basin and the Kraków Gate. The highest point is the Castle Hill in Rudno near Tenczynek (411 m a.s.l.).
Bukowa Mountain (378 m aa.s.l.) – a forested hill territorially belonging to the village of Nielepice in the Lesser Poland Voivodeship, in the Krakow poviat, in the Zabierzów commune. It is located in the Zwierzyniec Forest on the Tenczyński Hump, which is part of the Kraków-Częstochowa Upland within the Tenczyński Landscape Park.
Kubińcowe Skały – a group of a dozen or so rocks in Pierunkowy Dół, in Nielepice, in the Lesser Poland Voivodeship, in the Kraków poviat, in the Zabierzów commune. They are located on Tenczyński Hump in the Kraków-Częstochowa Upland.
Pierunkowy Dół (Pierunkowy Dół) – a gorge on the Tenczyński Hump which is part of the Kraków-Częstochowa Upland. It is located southwest of the center of the Nielepice village. The left slopes of the ravine are formed by Bukowa Mountain, the right ridge is covered with forest with Kubińcowe Skały.
Nielepice – a village in Poland located in the Lesser Poland Voivodeship, in the Krakow poviat, in the Zabierzów commune.

00:00:20 Bukowa Mountain
00:02:14 Crossroads of green and red trail
00:13:24 Crossroads of green trail and blue trail (Above Pierunkowy Dół)
00:14:47 View of Pierunkowy Dół
00:16:18 Kubińcowe Skały
00:21:16 Pierunkowy Dół
00:26:53 Nielepice
00:39:23 Crossroads of blue, green and black trails
00:40:12 Saint Joseph’s Chapel
00:44:00 Nielepice parking

The film was recorded on November 21, 2020.

Region