Region: Hrubý Jeseník / High Ash Mountains

🇨🇿
Hrubý Jeseník – mezoregion, který je součástí Východních Sudet a pohoří Jeseníky. Nachází se v severovýchodních Čechách – na pomezí Moravy a Slezska, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na severozápadě je ohraničeno Zlatými horami, na severu a severovýchodě Opavským pohořím, na východě a jihovýchodě Nízkým Jeseníkem a na západě a jihozápadě Hanušovickou vrchovinou. . Nejvyšším vrcholem je Praděd, 1 491 m n. m., s televizní věží Praděd, vysokou 146 m.
Podle geomorfologického členění navrženého prof. Jaromíra Demka byly ve Vysokém Jeseníku identifikovány tyto mikroregiony a jejich části: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.
Geologicky patří Hrubý Jeseník do geologického celku Východní Sudety (silesikum). Je budován metamorfovanými horninami, především rulami, různými druhy slídových břidlic, amfibolitů, kvarcitů, mramorů a dalších. Krajní východní část je budována slabě metamorfovanými sedimentárními horninami slezskomoravského pásma (andelskohorské souvrství), především fylity, metablatníky, jílovité kovové břidlice, ojediněle jemnozrnné pískovce.

🇬🇧
High Ash Mountains – a mesoregion that is part of the Eastern Sudetes and the Jeseníky mountain range. It is located in north-eastern Bohemia – on the border of Moravia and Silesia, in the Olomouc and Moravian-Silesian regions. It is bordered to the north-west by the Golden Mountains, to the north and north-east by the Opava Mountains, to the east and south-east by the Low Jeseník Mountains, and to the west and south-west by the Hanušovická vrchovina. The highest peak is Praděd, 1491 m a.s.l., with the Praděd TV Tower, 146 m high.
According to the geomorphological division proposed by prof. Jaromír Demek, the following microregions and its parts have been identified in the High Ash Mountains: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.
Geologically, Vysoky Jeseník belongs to the geological unit of the Eastern Sudetes (silesikum). It is built of metamorphic rocks, mainly gneisses, various types of mica schists, amphibolites, quartzites, marbles and others. The extreme eastern part is built of poorly metamorphosed sedimentary rocks belonging to the Silesian-Moravian zone (Andelskohorská Formation), mainly phyllites, metamudstones, clay metal shales, and occasionally fine-grained sandstones.

Hrubý Jeseník - Petrovy kameny
Video

Petrovy kameny

Druhá část podzimního výšlapu v Hrubém Jeseníku v České republice. Z vrcholu Vysoké hole sestoupíme na vrchol Petrovy Kameny, na který je v tuto roční dobu zakázán výstup. Poté sestoupíme do Velkého kotle, ledovcového karu, který patří k botanicky nejcennějším územím Národní přírodní...

Read More
Hrubý Jeseník - Vysoká hole
Video

Vysoká hole

Vyhlídková túra po Hrubém Jeseníku v České republice. Z Malé Morávky se vydáme po zelené a červené stezce na Vysokou hole, druhý nejvyšší vrchol tohoto pohoří. Zelená stezka vede údolím Kotelského potoka k chatě Alfrédka. Kvůli uzavřené části červené si zkracujeme trasu po cestě vedoucí...

Read More
Hrubý Jeseník - Malý Děd
Video

Malý Děd

Druhá část jarní túry v Hrubém Jeseníku v České republice. Z Pradědu sestoupíme po zelenou stezkou na rozcestí pod vrcholem a pokračujeme po červenou stezkou k přístřešku Švýcárna. Poté po modré stezkou na Malý Děd. Z důvodu ochrany přírody stezka obchází vrchol ze severozápadu. Z vrcholu...

Read More
Hrubý Jeseník - Praděd
Video

Praděd a Údolí Bílé Opavy

Jarní turistika v Hrubém Jeseníku v České republice. Krásným údolím Bílé Opavy vystoupáme na nejvyšší vrchol tohoto pohoří Praděd. Stezka vede po břehu řeky, která se prodírá strmým a hlubokým údolím. Cestou míjíme četné vodopády, kaskády a peřeje a co chvíli překonáváme dřevěné mosty...

Read More