Region: Hrubý Jeseník

Hrubý Jeseník – mezoregion, který je součástí Východních Sudet a pohoří Jeseníky. Nachází se v severovýchodních Čechách – na pomezí Moravy a Slezska, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na severozápadě je ohraničeno Zlatými horami, na severu a severovýchodě Opavským pohořím, na východě a jihovýchodě Nízkým Jeseníkem a na západě a jihozápadě Hanušovickou vrchovinou. Nejvyšším vrcholem je Praděd, 1 491 m n. m., s televizní věží Praděd, vysokou 146 m.
Podle geomorfologického členění navrženého prof. Jaromíra Demka byly ve Vysokém Jeseníku identifikovány tyto mikroregiony a jejich části: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.

Geologicky patří Hrubý Jeseník do geologického celku Východní Sudety (silesikum). Je budován metamorfovanými horninami, především rulami, různými druhy slídových břidlic, amfibolitů, kvarcitů, mramorů a dalších. Krajní východní část je budována slabě metamorfovanými sedimentárními horninami slezskomoravského pásma (andelskohorské souvrství), především fylity, metablatníky, jílovité kovové břidlice, ojediněle jemnozrnné pískovce.

V oblasti Hrubého Jeseníku se díky své výšce vyskytují vegetační vrstvy. Podhůří jsou nyní louky a orná pole. Dolní montánní pásmo dříve tvořily smíšené lesy s převahou buku, které byly většinou nahrazeny smrkovými lesy. Horní montánní pásmo je v současnosti tvořeno smrkovými lesy vysázenými člověkem. Poblíž horní hranice horského lesa nabývají smrky zakrslou podobu, utvářenou zde vanoucími větry. Doprovázejí je typické horské druhy, jako je bříza karpatská, slezská vrba nebo jeřáb. Ve svrchním subalpínském pásmu dominují bylinné druhy a skalní lišejníky. Původně se v Jeseníkách nevyskytovala borovice horská, která zde byla vysazena na přelomu 19. a 20. století.

Hrubý Jeseník - Velký Klín a Jeřáb,
Video

Velký Klín a Jeřáb

Druhá část jarní túry ve Vysokém Jeseníku v České republice. Scházíme z vrcholu Červené hory po červené turistické značce do sedla Červenohorské sedlo. Z vrcholu je rozlehlé panorama centrální části tohoto pohoří s vynikajícími výhledy na nejvyšší vrcholy. Z průsmyku nejprve po žluté...

Read More
Hrubý Jeseník - Červená hora
Video

Červená hora

Vyhlídková túra v Hrubém Jeseníku v České republice. Z Filipovic stoupáme na Červenou horu, krásně položený vrchol v centrální části Hrubého Jeseníku. Zpočátku vede stezka nižším horským lesem, postupně přechází ve vrchní horský smrkový les. Pod vrcholem Točníku jsou skalní výchozy, ze...

Read More
Hrubý Jeseník - Petrovy kameny
Video

Petrovy kameny

Druhá část podzimního výšlapu v Hrubém Jeseníku v České republice. Z vrcholu Vysoké hole sestoupíme na vrchol Petrovy Kameny, na který je v tuto roční dobu zakázán výstup. Poté sestoupíme do Velkého kotle, ledovcového karu, který patří k botanicky nejcennějším územím Národní přírodní...

Read More
Hrubý Jeseník - Vysoká hole
Video

Vysoká hole

Vyhlídková túra po Hrubém Jeseníku v České republice. Z Malé Morávky se vydáme po zelené a červené stezce na Vysokou hole, druhý nejvyšší vrchol tohoto pohoří. Zelená stezka vede údolím Kotelského potoka k chatě Alfrédka. Kvůli uzavřené části červené si zkracujeme trasu po cestě vedoucí...

Read More
Hrubý Jeseník - Malý Děd
Video

Malý Děd

Druhá část jarní túry v Hrubém Jeseníku v České republice. Z Pradědu sestoupíme po zelenou stezkou na rozcestí pod vrcholem a pokračujeme po červenou stezkou k přístřešku Švýcárna. Poté po modré stezkou na Malý Děd. Z důvodu ochrany přírody stezka obchází vrchol ze severozápadu. Z vrcholu...

Read More
Hrubý Jeseník - Praděd
Video

Praděd a Údolí Bílé Opavy

Jarní turistika v Hrubém Jeseníku v České republice. Krásným údolím Bílé Opavy vystoupáme na nejvyšší vrchol tohoto pohoří Praděd. Stezka vede po břehu řeky, která se prodírá strmým a hlubokým údolím. Cestou míjíme četné vodopády, kaskády a peřeje a co chvíli překonáváme dřevěné mosty...

Read More