Vyhlídková túra v Hrubém Jeseníku v České republice. Z Filipovic stoupáme na Červenou horu, krásně položený vrchol v centrální části Hrubého Jeseníku. Zpočátku vede stezka nižším horským lesem, postupně přechází ve vrchní horský smrkový les. Pod vrcholem Točníku jsou skalní výchozy, ze kterých jsou krásné výhledy na město Jeseník a několik blízkých vrcholů. Míjíme Točník a s nabíráním nadmořské výšky se horní horský les mění v horský bor. Odhalují se další a další panoramata Hrubého Jeseníku. Za křižovatkou zelené a žluté značky se nachází zajímavý skalní útvar Kamenné okno. Poté vede žlutá značka na vrchol Červená hora. Na vrchol nevede žádná stezka, dostanete se tam po pěšině porostlé zakrslými borovicemi. Z vrcholu je rozlehlé panorama Hrubého Jeseníku.

🇨🇿
🚶 Virtuální túra: Výstup na Červenou horu z Filipovic, Česká republika
🏞️ Trasa: Filipovice, parkoviště (648 m n.m.; 50.156870, 17.172173) – Pod Točníkem (716 m n.m.; 50.169560, 17.163329) – Točník (1143 m n.m.; 50.154906, 17.147035) – U kamenného okna (1278 m n.m.; 50.150923, 17.136460) – Kamenné okno (1297 m n.m.; 50.149193, 17.136566) – Červená hora, rozc. (1313 m n.m.; 50.147417, 17.135906) – Červená hora (1333 m n.m.; 50.144245, 17.136004)
🆔 Označení stezky: modrá stezka, zelená stezka, červená stezka
📏 Délka: cca 5,6 km
⏲️ Doba chůze: cca 2:30 h
↗️ Suma přístupů: 673 m
↘️ Sestup: 0 m

00:00:20 Filipovice, parkoviště
00:08:09 Přírodní rezervace Filipovické louky
00:09:54 Potok
00:22:34 Pod Točníkem
01:11:10 Skály pod Točníkem
01:22:19 Točník
01:49:01 U kamenného okna
01:51:40 Přírodní rezervace Sněžná kotlina
01:55:46 Kamenné okno
02:01:50 Červená hora, rozc.
02:15:52 Sjíždění ze stezky
02:20:23 Červená hora

Červená hora – vrchol s výškou 1 333 m n. m. v pohoří Hrubý Jeseník na severovýchodě České republiky, ve východních Sudetech. Rozsah hory (plocha svahu) se odhaduje na přibližně 8,8 km². Geologicky patří Červená hora do celku Keprnický dóm a je složena z metamorfovaných hornin: fylity (biotity, chlority, muskovity), fylonity, erlany, slídové břidlice (staurolit, andaluzit, granát, sillimanit), zelenobřidlicové břidlice, ruly, křemence, sedimentární horniny, především vápence a vyvřeliny.
Vrchol Červená hora se nachází mezi Červenohorským sedlem a charakteristickým vrcholem hory Vozka s viditelným „zubem“ skalní skupiny. Nachází se v severozápadní části Hrubého Jeseníku, v masivu Keprníku (Keprnická hornatina). Je pátým nejvyšším vrcholem masivu Keprníku (po vrcholech: Keprník, Vozka, Žalostná a Šerák). Nachází se na hlavním hřebeni táhnoucím se od sedla Červenohorské sedlo po Ramzovské sedlo.
Hora je viditelná ze silnice kolem vrcholu Pradědu, protože se nachází mírně vpravo od zorného pole na vrchol Vozky, nebo z jiného charakteristického vyhlídkového místa – ze silnice kolem vrcholu Dlouhé stráně . Červená hora je viditelná i z některých blízkých vrcholů, jako je Keprník, Vozka a Klínová hora.
Na vrcholu se nachází četné skály, které slouží jako vyhlídky. Z vrcholu jsou vidět: Šindelná hora, Klínová hora, Spálený vrch, Vozka, Keprník, Žalostná, Točník, Jeřáb, Velký Klín a Velký Klínovec a pohoří. Vrchol hory je prakticky nepřístupný, obklopený hustým horským borovým lesem. Žlutá turistická značka obchází vrchol z východu a červená a zelená turistická značka ze západu. Na vrcholu je geodetický bod o výšce 1 332,61 m n. m. a zeměpisné souřadnice (50°08′39.27″N 17°08′09.46″E).
Červená hora je hora se čtyřvrším. V celém masivu hory se kromě hlavního vrcholu nacházejí tři nižší vedlejší vrcholy.
Hora je omezena: ze severovýchodu průsmykem s výškou 1 140 m n. m. směrem na vrchol Točník, ze severu údolí Černého Potoka, z východu údolí Červenohorského potoka, z jihovýchodu sedlo Červenohorské sedlo, z jihu průsmyk s nadmořskou výškou 988 m n. m. směrem na vrchol Skalký na Červenohorského sedle a horský průsmyk s výškou 1 109 m n. m. směrem k vrcholu Šindelné hory, od západu údolí potoka Hučivá Desná a od severozápadu průsmyk Sedlo pod Vřesovkou. Horu obklopují na severovýchodě Točník, na jihu Jeřáb, Velký Klín, Velký Klín–JZ, Velký Klínovec a Skalký u Červenohorského sedla, na jihu Šindelná hora, na jihozápadě Klínová hora a Spálený vr. na západ ch i Spálený vrch–SV a od severozápadu Keprník–JV.
Všechny svahy jsou v nižších partiích zalesněny, ve vyšších polohách smíšený les a vrchní horský smrkový les s četnými probírkami, pasekami a svahovými zářezy.
Sjezdovky mají nestejnoměrné a různorodé sklony. Maximální průměrný sklon východního svahu Sněžné strže na vzdálenost 50 m nepřesahuje 40°. Východní svah hory je navíc oblastí, kde se v období sněžení mohou objevit sněhové laviny. Sněhová pokrývka zde trvá téměř do června. Kromě značených turistických tras jsou všechny svahy pokryty sítí neznačených cest a cest.
Asi 600 m severně od hlavního vrcholu se nachází skalní okno zvané Kamenné okno.
Ve vzdálenosti cca 200 m severozápadně od vrcholu, na západním svahu hory, v nadmořské výšce 1 274 m n. m. se nachází pramen Vřesová studánka, obklopený kapličkou. Nad ním jsou zbytky základů bývalého turistického přístřešku a bleskem vypáleného kostela, kde je v současnosti na podstavci kovový kříž s reliéfem. Navíc přibližně 530 m jihovýchodně od vrcholu, v nadmořské výšce 1 150 m n. m. se nachází pramen Studánka Sněžná dolina.
Na některých potocích tekoucích na svazích jsou vodopády. Ve vzdálenosti cca 1,3 km jižně od vrcholu, v nadmořské výšce cca 950 m n. m. na bezejmenném toku se nachází asi 3 m vysoký vodopád Šindelné vodopády, asi 1,6 km východně od vrcholu, v nadmořské výšce asi 870 m n. m. na Pátečním potoce se nachází vodopád Páteční vodopád se čtyřmi stupni o výšce 2, 2, 3 a 5 m.
Na východních svazích hory se nachází přírodní rezervace Sněžná kotlina. Vznikla v roce 1998 na ploše cca 108 ha, v nadmořské výšce 980-1320 m n.m. Nachází se na strmém svahu, vystaveno mnoha faktorům jako jsou: mráz, sněhová pokrývka s možností lavin, eroze a v minulosti v období pleistocénu vliv ledovce, který zanechal tzv. Aby se zabránilo sesuvům lavin, byly zde uměle vysazeny zakrslé borovice. Rezervace je cennou botanickou koncentrací vzácné vegetace, mnoha druhů (některé unikátní a ohrožené), mezi něž patří: hořec skvrnitý, žeberník, violka sudetská žlutá, violka dvoukvětá, sasanka narcisová, palina alpská, lykožec sudetský a vranec hermafroditní. . Rezervace není turisticky přístupná, nevedou zde žádné značené turistické stezky.
Ke jménu hory se váže pověst o jistém mnichovi, který zabloudil a musel zde strávit noc pod širým nebem. Když si lehl a přikryl se svým hábitem, uslyšel hrozivý řev medvědů a vytí vlků[10]. Tváří v tvář nebezpečí nakreslil kolem sebe kruh a velké kříže na všechny strany. Predátoři kruh obkroužili, ale neodvážili se do něj vstoupit. Vyděšený mnich byl pokryt krvavým potem, že celá oblast zčervenala. Přišlo tedy ráno, pak zvířata odešla a mnich byl zachráněn. Od té doby se hoře začalo říkat Červená hora.
Hora má ve své historii tragickou událost. Dne 18. září 1967 došlo na svahu hory Červená hora u průsmyku Červenohorské sedlo k letecké havárii sportovního letadla Orličan L-40 Meta Sokol Aeroklubu Šumperk při vyhlídkovém letu. Na palubě byly kromě pilota čtyři rodiny Paprskárů. Při havárii zahynuli tři lidé: pilot letadla Bohumil Lanta, parašutista Oldřich Paprskář a jeho tříletá dcera Ivanka Paprskářová. Na místě neštěstí, cca 2,2 km jihovýchodně od vrcholu, v nadmořské výšce cca 1 024 m n. m., byl u silnice postaven pamětní pomník s pamětní deskou.

Hrubý Jeseník – mezoregion, který je součástí Východních Sudet a pohoří Jeseníky. Nachází se v severovýchodních Čechách – na pomezí Moravy a Slezska, v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Na severozápadě je ohraničeno Zlatými horami, na severu a severovýchodě Opavským pohořím, na východě a jihovýchodě Nízkým Jeseníkem a na západě a jihozápadě Hanušovickou vrchovinou. Nejvyšším vrcholem je Praděd, 1 491 m n. m., s televizní věží Praděd, vysokou 146 m.

Kamenné okno – skalní útvar nacházející se v blízkosti vrcholu Červené hory a Vřesové studánky v nadmořské výšce cca 1300 m n. m. Nejde však o skutečnou skalní bránu, ale pouze o dva kameny opřené o sebe. Je odtud krásný výhled na Sněžnou kotlinu až na nejvyšší horu Jeseníků – Praděd. Západním směrem je výhled na Vožku a Keprník.

Točník – vrchol s výškou 1 146 m n. m. v pohoří Hrubý Jeseník, na severovýchodě České republiky, ve východních Sudetech, asi 10 km severozápadně od vrcholu hory Praděd. Rozsah hory (plocha svahu) se odhaduje na přibližně 5,2 km² a průměrný sklon všech svahů je přibližně 10°.
Geologicky patří masiv Točníku do celku Keprnický dóm a je složen z metamorfovaných hornin, především: rul (biotity), erlanů a slídových břidlic (staurolit, andaluzit, granát, sillimanit) a vyvřelin, především: meta- granodiority a metadacity.

Film byl natočen 9. dubna 2024.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Červená hora from Filipovice, Czech Republic
🏞️ Route: Filipovice, parking (648 m a.s.l.; 50.156870, 17.172173) – Pod Točníkem (716 m a.s.l.; 50.169560, 17.163329) – Točník (1143 m a.s.l.; 50.154906, 17.147035) – U kamenného okna (1278 m a.s.l.; 50.150923, 17.136460) – Kamenné okno (1297 m a.s.l.; 50.149193, 17.136566) – Červená hora, rozc. (1313 m a.s.l.; 50.147417, 17.135906) – Červená hora (1333 m a.s.l.; 50.144245, 17.136004)
🆔 Trail designation: blue trail, green trail, yellow trail
📏 Length: about 5.6 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 673 m
↘️ Sum down: 0 m

00:00:20 Filipovice, parking
00:08:09 Filipovické louky Nature Reserve
00:09:54 Stream
00:22:34 Pod Točníkem
01:11:10 Rocks under Točník
01:22:19 Točník
01:49:01 U kamenného okna
01:51:40 Sněžná kotlina Nature Reserve
01:55:46 Kamenné okno
02:01:50 Červená hora, rozc.
02:15:52 Going off the trail
02:20:23 Červená hora

Červená hora – a peak with a height of 1,333 m a.s.l. in the Hrubý Jeseník mountain range in the north-eastern Czech Republic, in the Eastern Sudetes. The extent of the mountain (slope area) is estimated at approximately 8.8 km². Geologically, Červená hora belongs to the unit known as the Keprník dome and is composed of metamorphic rocks: phyllites (biotites, chlorites, muscovites), phyllonites, erlans, mica schists (staurolite, andalusite, garnet, sillimanite), greenschist schists, gneisses, quartzites , sedimentary rocks, mainly limestone and igneous rocks.
The Červená hora peak is located between the Červenohorské sedlo pass and the characteristic peak of Vozka mountain with a visible „tooth“ of the rock group. It is located in the north-western part of the Hrubý Jeseník Mountains, in the Keprník Massif (Keprnická hornatina). It is the fifth highest peak in the Keprník Massif (after the peaks: Keprník, Vozka, Žalostná and Šerák). It is located on the main ridge stretching from the Červenohorské sedlo pass to the Ramzovská pass.
The mountain is visible from the road surrounding the summit of Mount Praděd, because it is located slightly to the right of the line of sight to the top of Mount Vozka, or from another characteristic viewing point – from the road surrounding the peak of Dlouhé stráně. Červená hora is also visible from some nearby peaks, such as Keprník, Vozka and Klínová hora.
On the summit area there are numerous rocks that serve as viewpoints. From the top you can see: Šindelná hora, Klínová hora, Spálený vrch, Vozka, Keprník, Žalostná, Točník, Jeřáb, Velký Klín and Velký Klínovec and mountain ranges. The top of the mountain is practically inaccessible, surrounded by dense mountain pine forest. The yellow tourist trail bypasses the peak from the east and the red and green tourist trails from the west. At the top there is a geodetic point with a height of 1,332.61 m a.s.l. and geographical coordinates (50°08′39.27″N 17°08′09.46″E).
Červená hora is a mountain with a quadruple peak. In the entire massif of the mountain, apart from the main peak, there are three lower secondary peaks.
The mountain is limited by: from the north-east a pass with a height of 1,140 m a.s.l. towards the Točník peak, from the north the valley of the Černý Potok stream, from the east the valley of the Červenohorský Stream stream, from the southeast the Červenohorské sedlo pass, from the south a pass with a height of 988 m above sea level. towards the Skalký peak at Červenohorského sedle and the mountain pass with a height of 1,109 m above sea level. towards the peak of Šindelná hora, from the west the valley of the Hučivá Desná stream and from the north-west the Sedlo pod Vřesovkou pass. The mountain is surrounded by the following peaks: Točník to the northeast, Jeřáb, Velký Klín, Velký Klín–JZ, Velký Klínovec and Skalký u Červenohorského sedla to the south, Šindelná hora to the south, Klínová hora to the southwest, and Spálený vr to the west ch i Spálený vrch–SV and from the northwest Keprník–JV.
All slopes are forested in the lower parts, with a mixed forest in the higher parts and an upper montane spruce forest with numerous thinnings, clearings and slope cuts.
The slopes have non-uniform and varied slopes. The maximum average slope of the eastern slope called Sněžné strže over a distance of 50 m does not exceed 40°. Moreover, the eastern slope of the mountain is an area where snow avalanches may occur during periods of snow. Snow cover lasts here almost until June. In addition to marked tourist trails, all slopes are covered with a network of unmarked roads and paths.
About 600 m north of the main peak there is a rock window called Kamenné window.
At a distance of approximately 200 m northwest of the peak, on the western slope of the mountain, at an altitude of 1,274 m a.s.l. there is a spring called Vřesová studánka, surrounded by a chapel. Above it there are the remains of the foundations of a former tourist shelter and a church burned down by lightning, where there is currently a metal cross with a relief on its pedestal. Moreover, approximately 530 m southeast of the peak, at an altitude of 1,150 m a.s.l. there is a spring called Studánka Sněžná dolina.
There are waterfalls on some of the streams flowing on the slopes. At a distance of approximately 1.3 km south of the peak, at an altitude of approximately 950 m a.s.l. on an unnamed stream there is a waterfall called Šindelné vodopády, about 3 m high, and about 1.6 km east of the peak, at an altitude of about 870 m above sea level. on the Páteční stream there is a waterfall called Páteční vodopád with four steps with heights of 2, 2, 3 and 5 m respectively.
On the eastern slopes of the mountain there is the Sněžná kotlina nature reserve. It was created in 1998 on an area of approximately 108 ha, at an altitude of 980-1320 m a.s.l. It is located on a steep slope, exposed to many factors such as: frost, snow cover with the possibility of avalanches, erosion and, in the past, in the Pleistocene era, the influence of a glacier, which left the so-called penalty To prevent avalanche landslides, dwarf pine trees were artificially planted here. The reserve is a valuable botanical concentration of rare vegetation, many species (some unique and endangered), including: spotted gentian, ribwort, yellow Sudetes violet, two-flowered violet, narcissus anemone, alpine clubmoss, Sudetes aconite and hermaphroditic crowberry. . The reserve is not open to tourists, there are no marked tourist trails there.
The name of the mountain is associated with a legend about a certain monk who, having lost his way, had to spend the night here in the open air. When he lay down and covered himself with his habit, he heard the menacing roar of bears and the howling of wolves[10]. In the face of danger, he drew a circle around himself and large crosses towards all directions. The predators circled the circle but did not dare to enter it. The frightened monk was covered with bloody sweat that the entire area turned red. So the morning came, then the animals left and the monk was saved. From then on, the mountain began to be called Červená hora.
The mountain has a tragic event in its history. On September 18, 1967, on the slope of the Červená hora mountain near the Červenohorské sedlo pass, there was a plane crash of an Orličan L-40 Meta Sokol sports plane belonging to the Šumperk Aero Club during a sightseeing flight. Apart from the pilot, there were four Paprskář family on board. Three people died in the crash: the plane’s pilot Bohumil Lanta, parachutist Oldřich Paprskář and his three-year-old daughter Ivanka Paprskářová. At the site of the disaster, approximately 2.2 km southeast of the peak, at an altitude of approximately 1,024 m a.s.l., a commemorative monument with a commemorative plaque was erected by the road.

High Ash Mountains – a mesoregion that is part of the Eastern Sudetes and the Jeseníky mountain range. It is located in north-eastern Bohemia – on the border of Moravia and Silesia, in the Olomouc and Moravian-Silesian regions. It is bordered to the north-west by the Golden Mountains, to the north and north-east by the Opava Mountains, to the east and south-east by the Low Jeseník Mountains, and to the west and south-west by the Hanušovická vrchovina. The highest peak is Praděd, 1491 m a.s.l., with the Praděd TV Tower, 146 m high.
According to the geomorphological division proposed by prof. Jaromír Demek, the following microregions and its parts have been identified in the High Ash Mountains: Keprnická hornatina, Medvědská hornatina, Pradědská hornatina.

Kamenné okno – a rock formation located near the peak of Červené hory and Vřesová studánky at an altitude of approximately 1,300 m a.s.l. However, it is not a real rock gate, but only two stones leaning against each other. There is a beautiful view of the Śnieżna Kotlina up to the highest mountain of the Jeseníky Mountains – Praděd. To the west there is a view of Vožka and Keprník.

Točník – a peak with a height of 1,146 m a.s.l. in the Hrubý Jeseník mountain range, in the north-eastern Czech Republic, in the Eastern Sudetes, approximately 10 km north-west of the peak of Mount Praděd. The extent of the mountain (slope area) is estimated at approximately 5.2 km², and the average slope of all slopes is approximately 10°.

The film was recorded on April 9, 2024.

Region