Region: Beskid Wyspowy / Wyspowy Beskid

🇵🇱
Beskid Wyspowy – region górski stanowiący część Beskidów Zachodnich położony między doliną Raby a Kotliną Sądecką. Nazwa regionu pochodzi od charakterystycznych wysp i wysepek, które tworzą pojedyncze i odosobnione szczyty porozdzielanie nisko położonymi dolinami rzek. Szczyty te mają strome stoki, wierzchołki jednak są z reguły płaskie i wylesione.
Najwyższe szczyty: Mogielica 1170 m, Ćwilin 1072 m, Jasień 1062 m, Modyń 1029 m, Luboń Wielki 1022 m, Krzystonów 1012 m, Kiczora Kamienicka 1007 m, Wielki Wierch 1007 m, Śnieżnica 1007 m.

🇬🇧
Wyspowy Beskid – a mountainous region that is part of the Western Beskids located between the Raba Valley and the Sądecka Valley. The name of the region comes from the characteristic islands and islets that form single and secluded peaks separated by low-lying river valleys. These peaks have steep slopes, but the tops are usually flat and deforested.
The highest peaks: Mogielica 1170 m, Ćwilin 1072 m, Jasień 1062 m, Modyń 1029 m, Luboń Wielki 1022 m, Krzystonów 1012 m, Kiczora Kamienicka 1007 m, Wielki Wierch 1007 m, Śnieżnica 1007 m.