Region: Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy – mezoregion fizyczno-geograficzny w południowej Polsce, pasmo górskie będące częścią Beskidów Zachodnich. Od północy sąsiaduje z Pogórzem Wiśnickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim i Kotliną Sądecką, od południa z Gorcami a od zachodu z Beskidem Makowski i Pogórzem Orawsko-Jordanowskim. Zajmuje powierzchnię ok. 1000 km². Odosobnione góry Beskidu Wyspowego tworzą charakterystyczne wyspy – stąd pochodzi jego nazwa.

Góry Beskidu Wyspowego są denudacyjnymi ostańcami piaskowców magurskich, pod którymi znajdują się głębiej położone serie skalne płaszczowiny śląskiej. Dawniej układ tych warstw był odwrotny: wklęsłe formy terenu, tzw. synkliny, utworzone były ze skał twardych, natomiast wypukłe (antykliny) z miękkich. Obecne szczyty stanowiły więc zagłębienia terenu, zaś dzisiejsze doliny były wzniesieniami. W wyniku fałdowania i wypiętrzania terenu na przełomie starszego i młodszego trzeciorzędu nastąpiło odwrócenie rzeźby terenu. Te niżej obecnie położone cienkoławicowe warstwy piaskowcowo-łupkowe, margle i łupki ilaste są bardziej podatne na wietrzenie, stąd też tworzą one słabiej nachylone stoki oraz duże obniżenia między górami. Procesy fałdowania i wypiętrzania terenu trwają również obecnie, choć z mniejszą intensywnością, a ważną rolę w dynamice tego procesu odgrywają aktywne do dzisiaj osuwiska. Największe występują na Lubogoszczy (w rejonie Zapadlisk i Żabiego Oczka), Ćwilinie (na północnym stoku) i Luboniu Wielkim (gołoborze na Perci Borkowskiego).

Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest występowanie odosobnionych, sięgających do 1170 m n.p.m. szczytów, które niczym wyspy wznoszą się 400–500 m ponad typowo podgórskie zrównanie sfalowane łagodnymi wzgórzami. Wiele szczytów Beskidu Wyspowego wyróżnia się dużą wybitnością, stąd też wiele z nich znajduje się na liście najwybitniejszych szczytów Polski. Szczyty te mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki. Zazwyczaj północne są bardziej nachylone od południowych, wierzchowina jednak z reguły jest płaska, wylesiona i zajęta pod pola uprawne i zabudowania. Beskid Wyspowy łączy w sobie cechy krajobrazu podgórskiego i górskiego. Góry zasadniczo nie tworzą tutaj długich pasm, lecz szereg oddzielnych szczytów otoczonych szerokimi i rozległymi dolinami. Głębokie doliny rzeczne oddzielające poszczególne szczyty górskie od dawien dawna wykorzystywane były jako trakty komunikacyjne, dzisiaj biegną nimi drogi łączące poszczególne miejscowości tego regionu.

Istnieją tu liczne, zbudowane z piaskowca wychodnie i formy skałkowe. Najbardziej znane to Diabli Kamień koło Szczyrzyca i Wielki Kamień na Krzywickiej Górze. Występuje również wiele innych form ukształtowania terenu. Na Luboniu Wielkim znajduje się duże gołoborze, na stokach Ćwilina, Mogielicy, Łopienia, Szczebla i Zęzowa skalne osuwiska. Występują także jaskinie i rowy, na ogół pochodzenia osuwiskowego.

Obecnie większość terenu Beskidu Wyspowego pokrywają pola uprawne i obszary zabudowane. Większe zwarte kompleksy leśne ostały się dopiero powyżej wysokości 700–800 m n.p.m., ale i one zostały przeobrażone w wyniku gospodarki człowieka, często rabunkowej. Zachowany jest tu charakterystyczny dla gór piętrowy układ roślinności, ale występują tylko 2 piętra: do wysokości ok. 450 m jest to piętro pogórza, powyżej, aż po najwyższe szczyty regiel dolny. Jedynie pod wierzchołkiem Mogielicy występuje szczątkowy regiel górny. Skład gatunkowy roślin jest nieco uboższy od sąsiednich Gorców czy Beskidu Sądeckiego właśnie z powodu braku regla górnego oraz mniejszej wysokości szczytów.

Najwyższe szczyty to: Mogielica (1170 m n.p.m.), Ćwilin (1072 m n.p.m.), Jasień (1063 m n.p.m.), Kutrzyca (1051 m n.p.m.), Modyń (1029 m n.p.m.), Luboń Wielki (1022 m n.p.m.), Krzystonów (1012 m n.p.m.), Śnieżnica (1007 m n.p.m.), Mały Krzystonów (984 m n.p.m.), Szczebel (977 m n.p.m.), Miznówka (969 m n.p.m.), Lubogoszcz (968 m n.p.m.), Łopień (961 m n.p.m.), Lubogoszcz Zachodni (953 m n.p.m.), Cichoń (925 m n.p.m.), Ostra (928 m n.p.m.), Jaworz (918 m n.p.m.), Hala (912 m n.p.m.), Wyrębiska Szczawskie (907 m n.p.m.), Sałasz (905 m n.p.m.), Kiczora (901 m n.p.m.).

Beskid Wyspowy - Szczebel
Video

Szczebel

Wrześniowa wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z Lubnia podchodzimy czarnym szlakiem na Szczebel. Początkowo szlak prowadzi doliną potoku mającego źródła na zachodnich zboczach Szczebla. Stosunkowo łagodnym podejściem dochodzimy do Jaskini Zimna Dziura. Następnie już dość stromym podejściem...

Read More
Beskid Wyspowy - Ksieza Góra
Video

Księża Góra

Drugą część letniej wędrówki po Beskidzie Wyspowym. Zaczynamy na widokowej polanie paralotniarzy, z której wchodzimy na szczyt Cietnia. Następnie niebieskim szlakiem schodzimy na niewielką przełęcz, z której podchodzimy ścieżką bez szlaku na szczyt Księżej Góry. Wracamy na przełęcz i...

Read More
Beskid Wyspowy - Ciecień
Video

Ciecień

Letnia wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z Wiśniowej podchodzimy zielonym szlakiem na Ciecień. Początkowo szlak prowadzi drogą z rozległymi widokami na Beskid Wyspowy i Beskid Makowski. Po wejściu do lasu łagodnym podejściem wchodzimy na szczyt. Nieco poniżej szczytu znajduje się polana...

Read More
Beskid Wyspowy - Ćwilin
Video

Ćwilin

Wędrówka w upalny dzień po Beskidzie Wyspowym. Z Kasiny Wielkiej, z Kolonii Wydarte dochodzimy polnymi i leśnymi drogami do żółtego szlaku prowadzącego z Mszany Dolnej na Ćwilin. Szlakiem wchodzimy na widokową Polanę Michurową a następnie zdobywamy Ćwilin, z którego roztaczają się...

Read More
Beskid Wyspowy - Cymbałowa
Video

Cymbałowa

Druga część wirtualnej wędrówki po Beskidzie Wyspowym. Schodzimy ze szczytu Zębolowa leśną ścieżką do żółtego szlaku. Kierujemy się na północny wschód i po przejściu około 800 m schodzimy ze szlaku i nieoznaczonymi ścieżkami podchodzimy na ukryty w lesie szczyt Cymbałowa. Następnie...

Read More
Beskid Wyspowy - Zębolowa
Video

Zębolowa

Wirtualna wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Wyruszamy z Tokarni czarnym szlakiem początkowo wchodząc na Urbanią Górę, na której zboczu znajduje się wspaniała Kalwaria Tokarska, zespół kilkunastu rzeźb plenerowych autorstwa Józefa Wrony. Na szczyt Urbaniej Góry wchodzimy nieoznakowaną na...

Read More
Beskid Wyspowy - Cubla Góra i Grodzisko
Video

Cubla Góra i Grodzisko

Wirtualna wędrówka po najbardziej wysuniętych na północ rubieżach Beskidu Wyspowego. Z parkingu w Krzesławicach wchodzimy najpierw na Diabelski Kamień, pomnik przyrody pod którym znajduje się dawna pustelnia. Następnie czarnym i niebieskim szlakiem podchodzimy na Cublą Górę, skąd przez...

Read More
Beskid Wyspowy - Ostra
Video

Ostra

Wirtualna wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z miejscowości Młyńczyska podchodzimy na Ostrą, szczyt o wysokości 925 m n.p.m. W pięknej zimowej scenerii przecieramy leśny szlak najpierw na Jeżową Wodę (895 m n.p.m.) a następnie wędrujemy w kierunku Ostrej granią, z której co jakiś czas przez...

Read More
Łopień w Beskidzie Wyspowym
Video

Łopień

Letnia wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z Przełęczy Edwarda Śmigłego-Rydza wchodzimy zielonym szlakiem na Łopień. Ze szczytu schodzimy na niewielką ale za to bardzo widokową Polanę Widny Zrąbek. Następnie przez rozległą Polanę Jaworze dochodzimy do skrzyżowania zielonego i czarnego szlaku...

Read More
Wierzbanowska Góra w Beskidzie Wyspowym
Video

Wierzbanowska Góra

Wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z Przełęczy Wielkie Drogi wchodzimy czerwony szlakiem na Wierzbanowską Górę po drodze odwiedzając Bacówkę. Po zejściu ze szczytu opuszczamy szlak i leśną dróżką podchodzimy na niższy wierzchołek Wierzbanowskiej Góry - Łazy. Następnie wracamy na Przełęcz...

Read More