Zejście z Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym zielonym szlakiem do Rabki Zaryte. Pod schroniskiem mijamy Kaplicę Matki Bożej Lubońskiej a następnie schodzimy leśnym szlakiem do Rabki. Łatwy szlak dla każdego turysty.

🇵🇱
Wirtualna wędrówka: Zejście z Lubonia Wielkiego do Rabki Zaryte, Polska
Trasa: Luboń Wielki (1022 m n.p.m.; 49.653495, 19.991899) – Rabka Zaryte (486 m n.p.m.; 49.624387, 19.976513)
Oznaczenie: zielony szlak
Długość: około 5,1 km
Czas przejścia: około 1:15 h
Suma podejść: 14 m
Suma zejść: 550 m

Beskid Wyspowy – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa.
Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) – szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, nazywany przez miejscowych Biernatką. Na szczycie znajduje się nieduże Schronisko PTTK wybudowane w 1931 roku.
Rabka Zaryte – część miasta Rabka-Zdrój, położona na północ od centrum miasta w dolinie rzeki Raby u południowych podnóży Lubonia Wielkiego.

1:00 Luboń Wielki, Schronisko PTTK (1022 m n.p.m.; 49.653495, 19.991899)
2:48 Kaplica Matki Bożej Lubońskiej
11:48 Pod Luboniem – rozwidlenie szlaków, zielony szlak odbija w prawo
18:30 Skrzyżowanie dróg, zielony szlak ostro skręca w lewo
34:55 Skrzyżowanie dróg, zielony szlak łagodnie skręca w lewo
54:15 Krzyż przy szlaku
55:32 Polana z widokiem na Gorce
1:01:39 Kapliczka Chrystusa Króla
1:17:52 Rabka Zaryte, Droga krajowa nr 28

Film zarejestrowany w dniu 8 marca 2020 roku.

🇬🇧
Virtual hike: Descent from Lubon the Great to Rabka Zaryte, Poland
Route: Lubon the Great (1022 m a.s.l.; 49.653495, 19.991899) – Rabka Zaryte (486 m a.s.l.; 49.624387, 19.976513)
Trail designation: green trail
Length: about 5.1 km
Walking time: about 1:15 h
Sum of approaches: 14 m
Sum down: 550 m

The Island Beskids – part of the Western Beskids located between the Raba Valley and the Sądecka Valley in Poland, Central Europe. A distinctive feature of this region of southern Poland is the presence of isolated, single peaks, where its name comes from.
Lubon the Great (1022 m a.s.l.) – mountain peak in the Island Beskids, called by the locals Biernatka. At the top there is a small PTTK Mountain Shelter built in 1931.
Rabka Zaryte – part of the city of Rabka-Zdrój, located north of the city center in the Raba River valley at the southern foothills of Lubon the Great.

1:00 Lubon the Great, PTTK Mountain Shelter (1022 m a.s.l.; 49.653495, 19.991899)
2:48 Chapel of the Virgin Mary of Luboń
11:48 Under the Luboń – fork in the trails, the green trail turns right
18:30 Crossroads, the green trail turns left sharply
34:55 Crossroads, green trail slightly turns left
54:15 Holy cross by the trail
55:32 Glade with a view of the Gorce Mountains
1:01:39 Chapel of Christ the King
1:17:52 Rabka Zaryte, National Road No. 28

The film was recorded on March 8, 2020.

Add comment

Region