Zejście z Mogielicy przez przepiękną Polanę Stumorgową, z której roztaczają się wspaniałe widoki na Beskid Wyspowy, Gorce i Tatry do miejscowości Szczawa Bukówa. W dolnej części szlaku na polanach można usłyszeć wspaniałe koncerty świerszczy. Szlak dla średnio zaawansowanych turystów.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Mogielicy do Szczawy Bukówka, Polska
🏞️ Trasa: Mogielica (1170 m n.p.m.; 49.655231, 20.276813) – Polana Stumorgowa – Przełęcz pod Małym Krzystonowem (880 m n.p.m.; 49.643540, 20.257958) – Szczawa Bukówka (578 m n.p.m.; 49.625330, 20.275066)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak
📏 Długość: około 5,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 46 m
↘️ Suma zejść: 638 m

Beskid Wyspowy – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa.
Szczawa Bukówka – kolonia wsi Szczawa. Szczawa leży na pograniczu Gorców i Beskidu Wyspowego w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Kamienica. Występują tu licznie źródła mineralne – szczawy alkaliczno-żelaziste.
Polana Stumorgowa – największa polana Beskidzie Wyspowym położona na południowo-zachodnim grzbiecie Mogielicy.
Mogielica – najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego (1170 m). Na szczycie znajduje się wieża widokowa.

0:23 Mogielica
0:28 Wieża widokowa
4:06 Rozejście szlaków pod Mogielicą: żółtego, niebieskiego i zielonego
8:03 Początek Polany Stumorgowej
8:32 Punkt widokowy na Polanie Stumorgowej
35:36 Przełęcz pod Małym Krzystonowem – rozejście szlaków żółtego i niebieskiego
1:30:49 Kapliczka
1:31:52 Potok Mogielica
1:33:11 Szczawa Bukówa
1:33:44 Rzeka Kamienica

Film zarejestrowany w dniu 6 czerwca 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Mogielica to Szczawa Bukówka, Poland
🏞️ Route: Mogielica (1170 m a.s.l.; 49.655231, 20.276813) – Stumorgowa Glade – The mountain pass at Mały Krzystonów (880 m a.s.l.; 49.643540, 20.257958) – Szczawa Bukówka (578 m a.s.l.; 49.625330, 20.275066)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 5.9 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 46 m
↘️ Sum down: 638 m

The Island Beskids – part of the Western Beskids located between the Raba Valley and the Sądecka Valley in Poland, Central Europe. A distinctive feature of this region of southern Poland is the presence of isolated, single peaks, where its name comes from.
Szczawa Bukówka – a colony of the village of Szczawa. Szczawa is located on the border of the Gorce and Beskid Wyspowy in Poland, in the Lesser Poland Voivodeship, in the Limanowski poviat, in the Kamienica commune. There are many mineral springs here – alkaline-ferrous sorrel.
Stumorgowa Glade – the largest glade on the Island Beskids located on the southwestern ridge of Mogielica.
Mogielica – the highest peak of the Beskid Wyspowy (1170 m). At the top there is an observation tower.

0:23 Mogielica
0:28 Observation Tower
4:06 Separation of trails near Mogielica: yellow, blue and green
8:03 The beginning of Stumorgowa Glade
8:32 Viewpoint on Stumorgowa Glade
35:36 The mountain pass at Mały Krzystonów – the divergence of the yellow and blue routes
1:30:49 The chapel
1:31:52 Mogielica stream
1:33:11 Szczawa Bukówa
1:33:44 Kamienica River

The film was recorded on June 6, 2020.

Add comment

Region