Wejście na Mogielicę z miejscowości Szczawa Bukówka. Przed podejściem na szczyt przechodzimy przez przepiękną Polanę Stumorgową, z której podziwiamy wspaniałe widoki na Beskid Wyspowy, Gorce i Tatry. Na szczycie wchodzimy na wieżę widokową. Szlak dla średnio zaawansowanych turystów z intensywnym podejściem.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Mogielica ze Szczawy Bukówka, Polska
🏞️ Trasa: Szczawa Bukówka (578 m n.p.m.; 49.625330, 20.275066) – Przełęcz pod Małym Krzystonowem (880 m n.p.m.; 49.643540, 20.257958) – Polana Stumorgowa – Mogielica (1170 m n.p.m.; 49.655231, 20.276813)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak
📏 Długość: około 5,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 638 m
↘️ Suma zejść: 46 m

Beskid Wyspowy – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa.
Szczawa Bukówka – kolonia wsi Szczawa. Szczawa leży na pograniczu Gorców i Beskidu Wyspowego w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Kamienica. Występują tu licznie źródła mineralne – szczawy alkaliczno-żelaziste.
Polana Stumorgowa – największa polana Beskidzie Wyspowym położona na południowo-zachodnim grzbiecie Mogielicy.
Mogielica – najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego (1170 m). Na szczycie znajduje się wieża widokowa.

0:38 Rzeka Kamienica
1:20 Szczawa Bukówa
2:15 Potok Mogielica
3:22 Kapliczka
1:03:56 Przełęcz pod Małym Krzystonowem – rozejście szlaków żółtego i niebieskiego
1:22:44 Początek Polany Stumorgowej
1:39:23 Punkt widokowy na Polanie Stumorgowej
1:45:48 Rozejście szlaków pod Mogielicą: żółtego, niebieskiego i zielonego
1:46:59 Mogielica

Film zarejestrowany w dniu 6 czerwca 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Mogielica from Szczawa Bukówka, Poland
🏞️ Route: Szczawa Bukówka (578 m a.s.l.; 49.625330, 20.275066) – The mountain pass at Mały Krzystonów (880 m a.s.l.; 49.643540, 20.257958) – Stumorgowa Glade – Mogielica (1170 m a.s.l.; 49.655231, 20.276813)
🆔 Trail designation: blue trail
📏 Length: about 5.9 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 638 m
↘️ Sum down: 46 m

The Island Beskids – part of the Western Beskids located between the Raba Valley and the Sądecka Valley in Poland, Central Europe. A distinctive feature of this region of southern Poland is the presence of isolated, single peaks, where its name comes from.
Szczawa Bukówka – a colony of the village of Szczawa. Szczawa is located on the border of the Gorce and Beskid Wyspowy in Poland, in the Lesser Poland Voivodeship, in the Limanowski poviat, in the Kamienica commune. There are many mineral springs here – alkaline-ferrous sorrel.
Stumorgowa Glade – the largest glade on the Island Beskids located on the southwestern ridge of Mogielica.
Mogielica – the highest peak of the Beskid Wyspowy (1170 m). At the top there is an observation tower.

0:38 Kamienica River
1:20 Szczawa Bukówa
2:15 Mogielica stream
3:22 The chapel
1:03:56 The mountain pass at Mały Krzystonów – the divergence of the yellow and blue routes
1:22:44 The beginning of Stumorgowa Glade
1:39:23 Viewpoint on Stumorgowa Glade
1:45:48 Separation of trails near Mogielica: yellow, blue and green
1:46:59 Mogielica

The film was recorded on June 6, 2020.

Add comment

Region