Wędrówka po Beskidzie Wyspowym. Z Przełęczy Gruszowiec podchodzimy niebieskim szlakiem na Śnieżnicę. Pod szczytem znajduje się widokowa polana, z której rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Beskid Wyspowy i Beskid Makowski oraz na Pogórza Wielickie i Wiśnickie. W oddali widać także Kraków. Następnie schodzimy zielonym szlakiem na Przełęcz Gruszowiec po drodze mijając stację kolei linowej z Kasiny Wielkiej i odwiedzając piękną, drewnianą Kaplicę pw. Matki Boskiej Śnieżnej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Śnieżnica z Przełęczy Gruszowiec, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Gruszowiec (660 m n.p.m.; 49.700328, 20.179906) – Śnieżnica (1006 m n.p.m.; 49.716031, 20.178135 ) – Stacja kolei linowej (876 m n.p.m.; 49.714463, 20.165473) – Kaplica pw. Matki Boskiej Śnieżnej (820 m n.p.m.; 49.709003, 20.173602) – Przełęcz Gruszowiec (660 m n.p.m.; 49.700328, 20.179906)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 5,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 348 m
↘️ Suma zejść: 348 m

Beskid Wyspowy – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakteryzuje się występowaniem odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa.

Śnieżnica – szczyt górski o wysokości 1006 m n.p.m. w Beskidzie Wyspowym. Nazywana jest również Widlatą Górą, ze względu na trzy prawie równie wierzchołki: Na Budaszowie, Wierchy i Nad Stambrukiem. Pochodzenie nazwy Śnieżnica wiąże się z zalegającym bardzo długo śniegiem w zagłębieniu na północnych zboczach.

Przełęcz Gruszowiec – malownicza przełęcz w Beskidzie Wyspowym między Ćwilinem a Śnieżnicą na wysokości 660 m n.p.m.

00:00:21 Przełęcz Gruszowiec
00:16:16 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
00:40:47 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
00:42:44 Śnieżnica
00:43:31 Zejście ze szlaku
00:46:14 Polana widokowa
00:51:35 Powrót na zielony szlak
00:53:59 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:06:55 Stacja kolei linowej
01:20:46 Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjno-Rekreacyjny na Śnieżnicy
01:22:09 Ksiądz Karol Wojtyła – turysta
01:22:38 Kaplica pw. Matki Boskiej Śnieżnej
01:28:42 Stacja Drogi Krzyżowej
01:30:17 Skrzyżowanie niebieskiego i zielonego szlaku
01:40:29 Przełęcz Gruszowiec

Film zarejestrowany w dniu 22 maja 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Śnieżnica from the Gruszowiec Pass, Poland
🏞️ Route: Gruszowiec Pass (660 m a.s.l.; 49.700328, 20.179906) – Śnieżnica (1006 m a.s.l.; 49.716031, 20.178135 ) – Cable car station (876 m a.s.l.; 49.714463, 20.165473) – Chapel of Our Lady of the Snow (820 m a.s.l.; 49.709003, 20.173602) – Gruszowiec Pass (660 m a.s.l.; 49.700328, 20.179906)
🆔 Trail designation: blue trail, green trail
📏 Length: about 5.5 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 348 m
↘️ Sum down: 348 m

Wyspowy Beskid – part of the Western Beskids located between the Raba valley and the Sądecka Basin. It is characterized by the presence of isolated, single peaks, from which it got its name.

Śnieżnica – a mountain peak with a height of 1006 m a.s.l. in the Beskid Wyspowy. It is also called Widlata Góra because of the three peaks that are almost equally equal: Na Budaszowie, Wierchy and Nad Stambrukiem. The origin of the name Śnieżnica is related to the snow that has lingered for a long time in a hollow on the northern slopes.

Gruszowiec Pass – a picturesque pass in the Beskid Wyspowy between Ćwilin and Śnieżnica at an altitude of 660 m a.s.l.

00:00:21 Gruszowiec Pass
00:16:16 Crossroads of the blue trail and the green trail
00:40:47 Crossroads of the blue trail and the green trail
00:42:44 Śnieżnica
00:43:31 Going off the trail
00:46:14 Glade with a beautiful view
00:51:35 Return to the green trail
00:53:59 Crossroads of the blue trail and the green trail
01:06:55 Cable car station
01:20:46 Youth Retreat and Recreation Center in Śnieżnica
01:22:00 Father Karol Wojtyła – a tourist (later Pope John Paul II)
01:22:38 Chapel of Our Lady of the Snow
01:28:42 The Way of the Cross Station
01:30:17 Crossroads of the blue trail and the green trail
01:40:29 Gruszowiec Pass

The film was recorded on May 22, 2021.

Region