Region: Veľká Fatra / Great Fatra Mountains

🇸🇰
Veľká Fatra – rozsiahle pohorie v Západných Karpatoch na Slovensku. Zo severu hraničí s Malou Fatrou, z východu s Nízkymi Tatrami, z juhu s Kremnickými vrchmi a zo západu s Turčianskou kotlinou. Budujú ho prevažne sedimentárne druhohorné horniny a žulové jadro vystupuje na povrch len v oblasti Smrekovice a Lubochniańskej doliny.
Veľká Fatra je jednou z najviac neobývaných a neobývaných horských skupín na Slovensku, ktorá sa vyznačuje dlhými, hornatými, malebnými hrebeňmi, hlbokými dolinami, početnými skalnými útvarmi a rozsiahlymi lesnými komplexmi. Je takmer celý chránený ako súčasť Národného parku Veľká Fatra a zároveň dobre vyvinutý pre turistiku (početné turistické chodníky).
Pohorie sa člení na 7 podcelkov: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. Najvyšším vrchom je Ostredok s výškou 1596 m n. m.
Medzi najznámejšie doliny Veľkej Fatry patrí Ľubochnianska dolina (najdlhšia), Gaderská dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorská dolina, Jasenská dolina.

🇬🇧
Great Fatra Mountains – a vast mountain range in the Western Carpathians in Slovakia. From the north it borders with the Little Fatra Mountains, from the east with the Low Tatra Mountains, from the south with the Kremnica Mountains and from the west with the Turčian Basin. It is built mainly of sedimentary Mesozoic rocks and the granite core comes to the surface only in the area of Smrekovica and Lubochniańska Valley.
The Great Fatra is one of the most uninhabited and uninhabited mountain groups in Slovakia, characterized by long, mountainous, scenic ridges, deep valleys, numerous rock formations and vast forest complexes. It is almost entirely protected as part of the Veľká Fatra National Park, and at the same time well developed for tourism (numerous hiking trails).
The mountain range is divided into 7 subunits: Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípská Fatra, Zvolen. The highest peak is Ostredok with a height of 1596 m a.s.l.
The most famous valleys of the Great Fatra include Ľubochnianska dolina (the longest), Gaderska dolina, Blatnická dolina, Belianska dolina, Kantorska dolina, Jasenská dolina.

Veľká Fatra - Suchý vrch
Video

Suchý vrch

Druhá časť túry po malebných chodníkoch Veľkej Fatry. Schádzame z Ostredku a stúpame na susedný, tiež vyhliadkový vrch Suchý vrch. Vraciame sa na červený chodník (Veľkofatranská magistrála) a cez vrchol Koniarky a štít Chyžky sa dostaneme na rázcestie v malebnom sedle Chyžky. Vchádzame na...

Read More
Veľká Fatra - Ostredok
Video

Ostredok

Turistika po malebných chodníkoch Veľkej Fatry. Vyrazili sme z Liptovských Revúc spočiatku po zelenom chodníku cez malebnú Suchú dolinu. S naberaním výšky sa otvárajú čoraz krajšie výhľady na hlavné vrcholy Veľkej Fatry. Na Rybovskom sedle vstupujeme na červený chodník a zdoláme tretí...

Read More
Veľká Fatra - Čierny kameň
Video

Čierny kameň

Druhá časť letnej túry po Veľkej Fatre. Z vrcholu Ploskej zídeme po žltým chodníku do Sedla Ploská, potom po zelenom chodníku okolo Čierneho kameňa zo severnej strany do Sedla pod Čiernym kameňom. Vchádzame na červený chodník a schádzame ním do Liptovských Revúc, pričom cestou navštívime...

Read More
Veľká Fatra - Ploská
Video

Ploská

Vyhliadková túra vo Veľkej Fatre. Z Liptovských Revúc sa vydáme po žltým chodníku na Ploskú, jeden z najvyšších vrchov tohto pohoria. Po opustení lesa ideme po malebnom hrebeni Mogura, ktorý vedie do Sedlo Ploská. Z priesmyku ďalej po žltým chodníku vystúpime na štít Ploská, z ktorého sú...

Read More
Veľká Fatra - Sedlo pod Sidorovom
Video

Sedlo pod Sidorovom

Druhá časť jarnej túry vo Veľkej Fatre. Z paseky nad Ružomberkom sa dolinou Hrabovského potoka vraciame do Vlkolínca. Na rázcestí Za Kalváriou sa vydáme po žltom a lesným chodníkom sa vydáme na pasienok Vlkolínske lúky. Následne vchádzame na Sedlo pod Sidorovom, z ktorého juhovýchodným...

Read More
Veľká Fatra - Sidorovo
Video

Sidorovo

Jarná turistika vo Veľkej Fatre s množstvom výhľadov. Z Vlkolínca stúpame na Sidorovo, vrch na severovýchodnej strane tohto pohoria. Prechádzame cez Vlkolínec, osadu zapísanú do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Po žltom turistickom chodníku sa vydáme na Sedlo pod Sidorovom a potom po...

Read More