Region: Pogórze Rożnowskie / Rożnów Foothills

🇵🇱
Pogórze Rożnowskie – mezoregion geograficzny w południowej Polsce położony na północ od zachodniej części Beskidu Niskiego. Najwyższym wzniesieniem jest Dąbrowska Góra (583 m). Region cechuje się urozmaiconą rzeźbą, wysokimi wzniesieniami oraz głęboko wciętymi dolinami Dunajca, Białej i ich dopływów. Wysokość wierzchowin na działach wodnych przekracza 500 m n.p.m. Większe z wierzchowin to: rozróg Wału; pasmo Mogiły, Styru i Suchej Góry; grupa Rosulca, Bukowca i Jamnej; pasmo Żebraczki; masyw Majdanu nad Jeziorem Rożnowskim i pasmo Ostryża. Krajobraz Pogórza tworzą mocno wcięte doliny pomiędzy stromo opadające stoki zielonych wzgórz. Dominują pola uprawne, łąki i niewielkie kępy drzew, lasy zachowały się na bardzo stromych stokach. Znajdują się tu dwa sztuczne zbiorniki wodne powstałe w wyniku spiętrzenia wód na Dunajcu – Jezioro Czchowskie i Jezioro Rożnowskie.

🇬🇧
Rożnów Foothills – a geographic mesoregion in southern Poland, located north of the western part of the Low Beskid Mountains. The highest hill is Dąbrowska Góra (583 m). The region is characterized by a varied relief, high hills and deeply cut valleys of the Dunajec, Biała and their tributaries. The height of the plateau on the watersheds exceeds 500 m a.s.l. The larger plateaus are: the junction of the Embankment; the range of Mogiła, Styr and Sucha Góra; a group of Rosulca, Bukowiec and Jamna; beggar band; the Majdan massif on Rożnów Lake and the Ostryż range. The landscape of the Foothills is formed by deeply cut valleys between the steeply sloping slopes of green hills. Agricultural fields, meadows and small clumps of trees dominate, forests have been preserved on very steep slopes. There are two artificial water reservoirs created as a result of damming up the waters on the Dunajec River – Lake Czchowskie and Lake Rożnowskie.

Pogórze Rożnowskie - Styrki
Video

Styrki

Letnia wędrówka po Pogórzu Rożnowskim. Wyruszamy spod Dworu Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i kierujemy się niebieskim szlakiem na wieżę widokową w Bruśniku. W Zagórzu wchodzimy na zielony szlak, którym dochodzimy do okazałego głazu Diable Boisko. Wracamy na niebieski szlak i...

Read More
Pogórze Rożnowskie - Kobylnica
Video

Kobylnica

Wiosenna, widokowa wędrówka po Pogórzu Rożnowskim. Z miejscowości Jelna wchodzimy na wzniesienie Kobylnica, drugie co do wysokości na tym pogórzu. Wędrówkę zaczynamy w pobliżu potoku Jelnianka i kierujemy się na północny wschód doliną potoku Targowiszczanka. Z przysiółka Niwa we wsi...

Read More
Pogórze Rożnowskie - Dąbrowska Góra
Video

Dąbrowska Góra

Widokowa wędrówka po Pogórzu Rożnowskim. Z Dąbrowy podchodzimy zielonym szlakiem spacerowym na najwyższy szczyt tego pogórza - Dąbrowską Górę. Początkowo szlak prowadzi krętą drogą przez Dąbrowę odsłaniając w miarę wzrostu wysokości coraz ciekawsze widoki. Przed wejściem do lasu...

Read More
Jamna
Video

Jamna

Spacer po Pogórzu Rożnowskim. Zaczynamy pod Diablą Skałą w Rezerwacie Przyrody Diable Skały w Bukowcu. Zielonym szlakiem dochodzimy do Jamnej, gdzie najpierw odwiedzamy Kaplicę Męczeństwa, kolejno zwiedzamy Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei w Jamnej a następnie wchodzimy na...

Read More