Zejście ze Szpilówki do miejscowości Tymowa Górna na Pogórzu Wiśnickim. Z wieży widokowej na Szpilówce można podziwiać wspaniałe widoki na okolice. Po drodze odwiedzamy Pustelnię św. Urbana, która znajduje się na zboczach góry Bukowiec. Łatwy szlak dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście ze Szpilówki przez Pustelnię św. Urbana do Tymowej Górnej, Polska
🏞️ Trasa: Szpilówka (516 m n.p.m.; 49.835311, 20.561900) – Tymowa Górna parking (377 m n.p.m.; 49.832882, 20.599808)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 4,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:15 h
↗️ Suma podejść: 122 m
↘️ Suma zejść: 261 m

Pogórze Wiśnickie – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca w województwie małopolskim, Polska, Europa Centralna. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.
Tymowa Górna – integralna część wsi Tymowa położonej w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Czchów.
Bukowiec (494 m n.p.m.; 49.837065, 20.584956), nazywany też Górą św. Urbana – w całości zalesiona góra, położona na Pogórzu Wiśnickim, będąca częścią tzw. Pasma Szpilówki. Wznosi się nad miejscowościami Iwkowa i Tymowa.
Pustelnia św. Urbana (49.835227, 20.580364) – kapliczka na południowych stokach góry Bukowiec. Nazwa pochodzi od imienia pustelnika Urbana, który mieszkał w tym miejscu na przełomie X i XI wieku.
Szpilówka (516 m n.p.m.; 49.835311, 20.561900) – całkowicie porośnięte lasem wzniesienie znajdujące się na Pogórzu Wiśnickim w długim 20-kilometrowym grzbiecie zwanym pasmem Szpilówki, który ciągnie się od doliny Uszwicy na zachodzie, po dolinę Dunajca na wschodzie.

1:13 Odtworzona na potrzeby turystyczne ziemianka, w której chronili się radzieccy żołnierze obsługujący stację anten nadawczo-odbiorczych zlokalizowaną w tym miejscu w latach 1962-1970
2:15 Szpilówka – wieża widokowa
29:40 Zejście ze szlaku do Pustelni św. Urbana
35:28 Pustelnia św. Urbana
36:58 Powrót na szlak
41:00 Bukowiec (Góra św. Urbana)
1:02:45 Tymowa Górna parking

Film zarejestrowany w dniu 25 kwietnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Szpilówka Hill through the hermitage of St. Urban to Tymowa Górna, Poland
🏞️ Route: Szpilówka Hill (516 m n.p.m.; 49.835311, 20.561900) – Tymowa Górna parking (377 m n.p.m.; 49.832882, 20.599808)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 4.2 km
⏲️ Walking time: about 1:15 h
↗️ Sum of approaches: 122 m
↘️ Sum down: 261 m

The Wiśnicz Foothills – a physico-geographic mesoregion constituting the eastern part of the West Beskids Foothills, located between the Raba and Dunajec valleys in the Lesser Poland Voivodeship, Poland, Central Europe. From the west, it borders with the Wieliczka Foothills, from the east with the Rożnów Foothills, from the south with the Island Beskids.
Tymowa Górna – an integral part of the village of Tymowa located in Poland, in the Lesser Poland voivodship, in the Brzeski poviat, in the Czchów commune.
Bukowiec (494 m a.s.l.; 49.837065, 20.584956), also called Saint Urban Mountain – a completely forested mountain, located in the Wiśnicz Foothills, which is part of the Szpilówka Range. It rises above the villages of Iwkowa and Tymowa.
Hermitage of St. Urban (49.835227, 20.580364) – a chapel on the southern slopes of Bukowiec Mountain. The name comes from the name of the hermit Urban, who lived in this place at the turn of the 10th and 11th centuries.
Szpilówka (516 m a.s.l.; 49.835311, 20.561900) – a forest-covered hill located in the Wiśnicz Foothills in a 20-kilometer long ridge called the Szpilówka Range, which stretches from the Uszwica valley in the west to the Dunajec valley in the east.

1:13 Restored for tourist needs, the dugout, in which Soviet soldiers protected the transceiver station located in this place in 1962-1970
2:15 Szpilówka Hill – lookout tower
29:40 Descent from the trail to the Hermitage of St. Urban
35:28 Hermitage of St. Urban
36:58 Return to the trail
41:00 Bukowiec (Saint Urban Mountain)
1:02:45 Tymowa Górna parking

The film was recorded on April 25, 2020.

Add comment

Region