Wejście na Szpilówkę z miejscowości Tymowa Górna na Pogórzu Wiśnickim. Na szczycie Szpilówki znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać wspaniałe widoki na okolicę. Łatwy, leśny szlak dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Szpilówka z Tymowej Górnej, Polska
🏞️ Trasa: Tymowa Górna parking (377 m n.p.m.; 49.832882, 20.599808) – Szpilówka (516 m n.p.m.; 49.835311, 20.561900)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 3,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 195 m
↘️ Suma zejść: 56 m
🔗 https://hikingtrails.eu/

Pogórze Wiśnickie – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący wschodnią część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, położony między dolinami Raby i Dunajca w województwie małopolskim, Polska, Europa Centralna. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Pogórzem Rożnowskim, od południa z Beskidem Wyspowym.
Tymowa Górna – integralna część wsi Tymowa położonej w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Czchów.
Bukowiec (494 m n.p.m.; 49.837065, 20.584956), nazywany też Górą św. Urbana – w całości zalesiona góra, położona na Pogórzu Wiśnickim, będąca częścią tzw. Pasma Szpilówki. Wznosi się nad miejscowościami Iwkowa i Tymowa.
Szpilówka (516 m n.p.m.; 49.835311, 20.561900) – całkowicie porośnięte lasem wzniesienie znajdujące się na Pogórzu Wiśnickim w długim 20-kilometrowym grzbiecie zwanym pasmem Szpilówki, który ciągnie się od doliny Uszwicy na zachodzie, po dolinę Dunajca na wschodzie.

0:21 Tymowa Górna parking
31:00 Bukowiec (Góra św. Urbana)
1:04:30 Szpilówka
1:07:40 Wieża widokowa

Film zarejestrowany w dniu 25 kwietnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Szpilówka Hill from Tymowa Górna, Poland
🏞️ Route: Tymowa Górna parking (377 m n.p.m.; 49.832882, 20.599808) – Szpilówka Hill (516 m n.p.m.; 49.835311, 20.561900)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 3.6 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 195 m
↘️ Sum down: 56 m
🔗 https://hikingtrails.eu/

The Wiśnicz Foothills – a physico-geographic mesoregion constituting the eastern part of the West Beskids Foothills, located between the Raba and Dunajec valleys in the Lesser Poland Voivodeship, Poland, Central Europe. From the west, it borders with the Wieliczka Foothills, from the east with the Rożnów Foothills, from the south with the Island Beskids.
Tymowa Górna – an integral part of the village of Tymowa located in Poland, in the Lesser Poland voivodship, in the Brzeski poviat, in the Czchów commune.
Bukowiec (494 m a.s.l.; 49.837065, 20.584956), also called Saint Urban Mountain – a completely forested mountain, located in the Wiśnicz Foothills, which is part of the Szpilówka Range. It rises above the villages of Iwkowa and Tymowa.
Szpilówka (516 m a.s.l.; 49.835311, 20.561900) – a forest-covered hill located in the Wiśnicz Foothills in a 20-kilometer long ridge called the Szpilówka Range, which stretches from the Uszwica valley in the west to the Dunajec valley in the east.

0:21 Tymowa Górna parking
31:00 Bukowiec (Saint Urban Mountain)
1:04:30 Szpilówka Hill
1:07:40 Observation Tower

The film was recorded on April 25, 2020.

Add comment

Region